Debatt

Förändringar krävs om biologisk mångfald ska bevaras

Djupgående förändringar krävs av svenskt skogsbruk om vi ska kunna bevara biologisk mångfald. Vi välkomnar en dialog om hur ett nytt sätt att förvalta skogen ska se ut, skriver WWF och Naturskyddsföreningen i en replik.

”För att möta klimatförändringarna måste skogsbruket tänka om och börja skapa variationsrika, motståndskraftiga skogar med en rik biologisk mångfald.”
”För att möta klimatförändringarna måste skogsbruket tänka om och börja skapa variationsrika, motståndskraftiga skogar med en rik biologisk mångfald.”Foto: Pixabay
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Johanna Sandahl
Ordförande, Naturskyddsföreningen
Malin Sahlin
Sakkunnig i skogsfrågor, Naturskyddsföreningen
Peter Westman
Tf generalsekreterare, WWF
Peter Roberntz
Senior rådgivare Skog, WWF

När Skogsindustrierna nyligen lanserade sin rapport om skogens biologiska mångfald sträckte vd Viveka Beckeman ut handen för en konstruktiv dialog. Vi tar gärna Skogsindustriernas utsträckta hand. Vi ser att stora förändringar behöver ske inom skogsbruket och vill inget hellre än att det anpassas efter de gränser som naturen själv sätter. Men för det krävs krafttag och en vilja att förflytta sig från business as usual till ett hållbart nyttjande av skogsekosystemet.

Om skogsindustrin vill anta den utmaningen så välkomnar vi det.

Läs också

Enas om utgångsläget

Det är utmärkt att Skogsindustrierna vill sätta upp egna mål om att alla nationellt förekommande arter ska kunna fortleva i enlighet med miljökvalitetsmålet, vilket är en förutsättning om vi ska klara att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Det är ett faktum att flera hundra hotade skogslevande arter fortsatt påverkas negativt av avverkning. Dessa arter kommer inte kunna fortleva med mindre än att deras livsmiljöer bevaras och restaureras. Livsmiljön behöver också förbättras för många arter som fortfarande är vanliga såsom marklav och risväxter.

Det är också positivt att Skogsindustrierna vill ha en faktabaserad och konstruktiv dialog. För att mötas och diskutera vägen framåt måste man veta var man befinner sig. Därför måste vi först enas om utgångsläget, det vill säga tillståndet i skogen, i en vetenskapligt grundad dialog.

”Två enorma utmaningar”

Våra miljömål ska inte anpassas till dagens skogsbruk, dagens skogsbruk måste anpassas för att nå målen.

WWF och Naturskyddsföreningen

Vi står inför två enorma utmaningar som båda har en tydlig koppling till skogen och hur den brukas: Krisen för den biologiska mångfalden samt klimatförändringarna. Dessa frågor är tätt sammankopplade och behöver lösas parallellt.

Klimatförändringarna kommer att innebära allt större påfrestningar på skogen, vilket de senaste årens insektshärjningar tydligt visar. Under 2018 och 2019 dödades fler granar av granbarkborrar än under de tidigare 50 åren sammantaget, till ett värde av 35 miljarder kronor. Ett tydligt tecken på ett akut behov av en ekosystemansats där skogen brukas med utgångspunkt att arbeta med naturen för att minimera risker. Detta synsätt är ännu i sin linda i Sverige.

För att möta klimatförändringarna måste skogsbruket tänka om och börja skapa variationsrika, motståndskraftiga skogar med en rik biologisk mångfald. Detta kommer också löna sig ekonomiskt.

Frågan är inte om – utan hur

Frågan är inte längre om skogsbruket måste förändras, utan hur skogsbruket ska kunna anpassa sina metoder för att bevara den biologiska mångfalden. Skogsindustrierna beskriver läget som att det går åt rätt håll, men att mål och bedömningsgrunder behöver förändras. Men våra miljömål ska inte anpassas till dagens skogsbruk, dagens skogsbruk måste anpassas för att nå målen.

Det vi uppfattar från Skogsindustrierna är att förbättringar ska ske inom ramen för dagens skogsbruksmodell. Men här krävs ett helhetsgrepp med mer djupgående förändringar där svenskt skogsbruk ställer om och tacklar utmaningarna från grunden. Vi befinner oss vid ett vägskäl där klimat, biologisk mångfald och även lönsamhet talar sitt tydliga språk: Vi behöver ett nytt sätt att förvalta och nyttja skogen. Vi välkomnar en dialog om hur ett nytt sätt att förvalta skogen ska se ut.

Läs tidigare inlägg i debatten

Skogsindustrierna: Alla arter kan fortleva i skogen

Debatten om biologisk mångfald har ofta fel fokus. I stället för att prata om hur många procent skogsmark som ska undantas från brukande, borde fokus ligga på att öka kvaliteten på naturhänsynen i den brukade skogen, skriver Skogsindustrierna.

Nämnda personer

Johanna Sandahl

Strateg inom livsmedelsförsörjning, Stockholms stad
Agronom (Sveriges lantbruksuniversitet, 1999)

Malin Sahlin

Sakkunnig i skogsfrågor Naturskyddsföreningen

Peter Roberntz

Senior rådgivare inom skog WWF
Doktor i skogsekologi (Sveriges lantbruksuni. 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024