Debatt

Fatta: Kunskapsområdet bör kallas "samtycke och sexualitet"

DEBATT. För att dagens generation ska ha möjlighet till ett samhälle utan sexuellt våld måste grunden för en samtyckeskultur läggas tidigt. Det börjar med vilka ord vi använder i skolan, skriver organisationen Fatta. 

Samtycke bör vara det centrala i läroplanerna, skriver företrädare för Fatta.
Samtycke bör vara det centrala i läroplanerna, skriver företrädare för Fatta.Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige står inför en potentiell samhällsförändring. Med samtyckeslagen som utgångspunkt är det nu dags att skapa en samtyckeskultur. Och för att kunna skapa en kultur som bygger på samtycke och respekt är det grundläggande med en ändamålsenlig samtyckesundervisning i skolan.

Samtyckeslagen har funnits i drygt ett år. För att den ska få önskad effekt krävs att alla lär sig att utöva samtycke i praktiken. I våras fick Skolverket i uppdrag av regeringen att revidera läroplanerna för kunskapsområdet sex och samlevnad.

I uppdragsbeskrivningen poängterade politikerna vikten av att frågor om bland annat samtycke tas upp i undervisningen – en uppfattning som Fatta helt delar med regeringen. Vi anser att ordet samtycke ska införas i läroplanerna.

Ett bredare begrepp

I Skolverkets förslag till nya läroplaner nämns dock inte begreppet samtycke utan det ersätts av “frivillighet” och “ömsesidighet”. Motiveringen är att det är just begreppet frivillighet som står med i den nya lagtexten och inte “samtycke”. Här vill vi tydliggöra att dessa begrepp har olika innebörd.

  • Frivillighet är ett ensidigt begrepp som syftar till en person och dess vilja att delta.
  • Ömsesidighet signalerar att det ska handla om en gemensam vilja, där båda parter är med.
  • Samtycke syftar till samtliga inblandade parters deltagande och gemensamma ansvar att både signalera frivilligt deltagande och se till att inhämta samtycke från övriga parter. 

Vi hoppas att läroplanerna, som om de röstas igenom börjar gälla från och med nästa läsår, kommer att inkludera begreppet samtycke samt tydliggöra vikten av att samtycke rör alla relationer.


Fatta

Hela poängen med begreppet samtycke är alltså att lika stort fokus läggs på samtliga parter. Lagen säger nämligen att vi har ett ansvar i att försäkra oss om att andra deltar frivilligt, något som de andra begreppen inte tar sikte på.

Samtycke inkluderar alltså frivillighet och ömsesidighet, men även lyhördhet och respekt. Allt i ett enda begrepp.

Det centrala

Precis som Gunilla Svantorp (S) skrev i en tidigare artikel i debattserien är det centralt att undervisningen i skolan håller jämna steg med lagstiftningen och främjar att det sker en förändring i kultur och normer kring bland annat samtycke. Samtycke som koncept är det centrala i den nya lagstiftningen och bör så vara i läroplanerna.

Gör uppdraget genomförbart

Vi förstår att generella formuleringar (såsom frivillighet) används i läroplaner för att ge möjlighet för professionen, inte minst lärare, att använda sin kompetens för att själva definiera innehållet. Men det aktuella kunskapsområdet, som i dag benämns sex och samlevnad, skiljer sig från andra.

Här handlar det om att förebygga det stora samhällsproblem som bland annat sexuella övergrepp och trakasserier innebär. Då fungerar inte längre abstrakta begrepp, utan kunskapsområdet kräver tydliga formuleringar – som samtycke. Först då blir uppdraget genomförbart för lärarna.

Mer än sex

En annan förändring som föreslås i de nya läroplanerna är att kunskapsområdet byter namn från sex och samlevnad till sexualitet och relationer. Det är ett steg i rätt riktning, men för att tydliggöra att samtycke inte bara rör sexuella relationer utan alla interaktioner mellan människor förespråkar Fatta att kunskapsområdet benämns "samtycke och sexualitet".

Samtycke är ett sätt att förhålla sig till andra som präglas av frivillighet, ömsesidighet och respekt, och som alla relationer och interaktioner bör utgå ifrån – så även kunskapsområdet.

Skapa möjligheter

I december redovisas den slutgiltiga revideringen av kurs- och ämnesplanerna till regeringen. Vi hoppas att läroplanerna, som om de röstas igenom börjar gälla från och med nästa läsår, kommer att inkludera begreppet samtycke samt tydliggöra vikten av att samtycke rör alla relationer.

Det skulle ge dagens generationen möjlighet till ett samhälle utan sexuellt våld genom att grunden för en samtyckeskultur läggs tidigt. För en framtid som genomsyras av mer förståelse, mer omtänksamhet och mer respekt.

 

Olivia Björklund Dahlgren
Ordförande, Fatta
Jennie Hilli Sjöqvist
Fattas tankesmedja
Frida Bartonek
Fattas tankesmedja
Lisa Reinolf
Fattas tankesmedja
 
Läs också
Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

SD: Involvera fler än lärare i sexualundervisningen

Det är viktigt att undervisningen i sex- och samlevnad bedrivs av kompetenta och engagerade personer. Lärarna måste kompetensutvecklas, skriver Patrick Reslow och Tobias Andersson.

Svantorp (S): Tre områden i sex- och samlevnadsämnet ska stärkas

Det är viktigt att undervisningen främjar en förändring i normer och att porren inte får bli normbildande för barn och ungdomars syn på sex och relationer, skriver Gunilla Svantorp (S).E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00