EU-seminarierna du inte får missa i Almedalen

Hur kan Sveriges röst bli starkare i EU? Hur påverkas den svenska skogen av EU-politiken? Går det att söka asyl i Europa utan att riskera livet på vägen? Här är Altingets tips till EU-godbitarna under Almedalsveckan.  

EU-frågorna löper som en röd tråd genom Almedalsprogrammet.
EU-frågorna löper som en röd tråd genom Almedalsprogrammet.Foto: Henrik Montgomery/TT
Charlotta Asplund Catot

Bryssel kan kännas avlägset i sommar-Visby men i Almedalsprogrammet löper EU-frågorna som en röd tråd – vare sig det gäller klimatfrågorna, migration, regionspolitiken eller säkerhet. Här är några EU-seminarier att hålla koll på i veckan:

Det svenska EU-ordförandeskapet – de viktigaste resultaten och vad händer sedan?

Tid: Onsdag den 28 juni kl. 13.00-13.45, Plats: Kilgränd 1, Arrangör: Areskoug & Norman

Sverige har under 6 månader suttit i förarsätet när EU hanterat Rysslands invasion av Ukraina, klimatfrågan, den digitala omställningen, industripolitik och konkurrenskraftsfrågor, m.m. Inom vilka områden har det svenska EU-ordförandeskapet spelat störst roll och vad händer i Bryssel härnäst? 

Deltar:

 • Göran von Sydow, Direktör, Sieps
 • Annika Wäppling Korzinek, Chef, EU kommissionens representation
 • Katarina Areskoug, Moderator, Areskoug & Norman
 • Magnus Norman, Moderator, Areskoug & Norman

Hur stadigt står EU i kristid?

Tid: Fredag den 30 juni kl. 14.00-14.30, Plats: Hamngatan, H413, "Expressens scen", Arrangör: Expressen

Nästa år hålls val till Europaparlamentet. Samtidigt rasar ett krig i EU:s närområde, klimatkrisen plågar Sydeuropa och lågkonjunkturen skapar oro. Hur påverkas unionen – och hur bör Sverige förhålla sig?

Deltar:

 • Sara Skyttedal, europaparlamentariker, Kristdemokraterna
 • Emma Wiesner, europaparlamentariker, Centerpartiet

Europa stängt för dagen. Välkommen åter? Att kunna ta sig till skydd. Om EU och folkrätten

Tid: Onsdag den 28 juni kl. 10.00-10.45, Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka, Arrangör: Amnesty International

Ett samtal om rätten att söka asyl. Går det att ta sig till skydd för att söka asyl i Europa utan att riskera livet på vägen? Hur fungerar EU:s samarbete med Libyen och överenskommelsen med Turkiet? Organisationer som utför sök-och räddningsinsatser i Medelhavet och misstänkliggörs och förbjuds verka. Vad gör detta med asylrätten? Och är det förenligt med folkrätten och den internationella flyktingrätten?

Deltar:

 • Madelaine Seidlitz, Senior juridisk rådgivare, Amnesty International
 • Pieter-Jan van Eggermont, Humanitär rådgivare, Läkare utan gränser
 • Måns Molander, Sverigechef, Human Rights Watch
 • Bernd Parusel, Forskare statsvetenskap, Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier

Sveriges EU-ordförandeskap - hur gick det egentligen med fokus på de gröna frågorna?

Tid: Fredag den 30 juni kl. 12.00-12.45, Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B25/27", Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa)

1 juli lämnar Sverige över det roterande EU-ordförandeskapet till Spanien. Hur kan man på olika sätt bedöma hur de gångna sex månaderna förlöpt för Sverige som rådsordförande – med särskilt fokus på de gröna frågorna? Och hur kommer det se ut framöver när vi går mot val till Europaparlamentet 2024?

Deltar:

 • Louise Bengtsson, FD, Forskare, Sieps
 • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Magnus Nilsson, Miljökonsult och klimatpolitisk analytiker
 • Marie Trogstam, Avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, Svenskt näringsliv

Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

Tid: Onsdag den 28 juni kl. 13.00-14.30, Plats: fartyg, Svea, "fartyg, R/V Svea, inre hamnen", Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder delade meningar. Var finns egentligen motsättningarna? Och hur skulle den svenska skogen påverkas om EU fick bestämma?

Deltar:

 • Göran Ericsson, moderator, dekan, SLU
 • Göran Ståhl, professor skogsinventering, SLU
 • Camilla Sandström, professor statsvetenskap, Umeå universitet
 • Emma Wiesner, EU-parlamentariker, Centerpartiet
 • Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, Miljöpartiet
 • Erik Bergkvist, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna
 • Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Carl-Wiktor Svensson, regionråd Kalmar, Kristdemokraterna
 • Cornelia Roberge, chef Riksskogstaxeringen, SLU
 • Torgny Lind, forskare, SLU

Framtidens regionala utvecklingskapital genom sammanhållningspolitiken bestäms nu

Tid: Onsdag den 28 juni kl. 12.00-13.30, Plats: Strandvägen, H535, "Mötesplats Jönköpings län”, Arrangör: Småland Bleking Halland South Sweden, Region Blekinge, Region Halland, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet, Mötesplats Jönköpings län

År 2023 – 24 är avgörande år för den framtida sammanhållningspolitiken inom EU. Vilken position intar Sverige i dessa pågående diskussioner, hur finansieras regionernas utvecklingsarbete utan medlen från sammanhållningspolitiken och hur säkerställs fortsatt ett funktionellt svenskt flernivåstyre? Seminariet syftar till att skapa en dialog mellan regional och nationell nivå så att deras gemensamma röst kan bli hörd innan EU-förslagen utformas.

Hur blir Sverige en mer central aktör i Bryssel?

Tid: Onsdag den 28 juni kl. 15.30-16.15, Plats: Kilgränd 1, Arrangör: Areskoug & Norman

Inom flera politikområden i EU har Sverige på senare tid röstat nej eller lagt ner sin röst. Hur kan Sverige bli bättre på att tidigt vara med och påverka utformningen av EU-politiken så att vi slipper rösta nej i slutskedet av förhandlingarna? Vad behöver vi göra annorlunda? 

Deltar:

 • Christofer Fjellner, Oppositionsborgarråd och fd Europaparlamentariker, Moderaterna
 • Erik Bergkvist, Europaparlamentariker, Socialdemokraterna
 • Katarina Areskoug, Moderator, Areskoug & Norman
 • Magnus Norman, Moderator, Areskoug & Norman
Nämnda personer

Göran von Sydow

Direktör Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Fil. dr i statsvetenskap (Stockholms uni., 2013)

Annika Wäppling Korzinek

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Katarina Areskoug Mascarenhas

Grundare, ImpactEurope
Internationell förvaltning, American Graduate School of International Management, Phoenix. Internationell ekonomi med fransk inriktning, Lunds universitet.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00