EU-öppning för sänkt pris vid pump

Tidöpartierna kan sänka ”priset vid pump” och samtidigt ha en chans att klara klimatmålet för transportsektorn. Detta efter att EU-kommissionen stryker förbudet att ge statsstöd till biodrivmedel som omfattas av reduktionsplikten.

Fler dörrar öppnas för sänkta biodrivmedelspriser i de nya statsstödsreglerna.
Fler dörrar öppnas för sänkta biodrivmedelspriser i de nya statsstödsreglerna.Foto: Christophe Licoppe, European Union, 2023
Jacob Hederos

Det är inte längre förbjudet att ge driftsstöd till biodrivmedel som omfattas av en leverans- eller inblandningsskyldighet, som till exempel den svenska reduktionsplikten.

Detta då EU-kommissionen har beslutat om ändringar i permanenta och temporära statsstödsregelverken.

– Det är en av de stora ändringarna, säger juristen Torbjörn Schiebe på Energimyndigheten till Altinget.

De aktuella förändringarna i artikel 43 och 44 av det så kallade GBER-regelverket kan få direkt påverkan på den svenska politiken. För till följd av höjda världsmarknadspriser på biodrivmedel har frågan om reduktionspliktens framtid varit en svår nöt att knäcka för Tidöpartierna.

För att åstadkomma sänkta ”priser vid pump” har det uttalats att de avser att sänka reduktionsplikten till ”EU:s miniminivå”, och för tillfället pågår det arbete för att de oeniga partiföreträdare ska enas om vad det innebär i praktiken.

Men här kan EU-kommissionens nya bud bli relevant. För nu ser det ut att bli möjligt att helt skattebefria biodrivmedel, utan att det anses vara ett statsstöd som behöver prövas särskilt hos EU-kommissionen.

Detta kan eventuellt också vara en viktig pusselbit för den omdebatterade skattebefrielsen av biogas som nyligen upphävts efter en EU-dom. 

Därtill kan det enligt Energimyndigheten också vara möjligt att införa produktionsstöd under samma förutsättningar, om än med begränsningen att varje stödmottagare inte får ta emot mer än 30 miljoner euro per år samt att stödordningen som sådan inte får överskrida 300 miljoner euro per år.

För både produktions- och skattestöd gäller dock fortfarande begränsningen att biodrivmedlet eller biogasen inte får överkompenseras i förhållande till dess fossila motsvarigheten, vilket enligt Torbjörn Schiebe på Energimyndigheten hitintills varit den främsta begränsande faktorn för hur mycket stöd som kan ges.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.