Enkät: Så vill högerpartierna reformera arbetsmarknaden

Vilka frågor prioriterar politikerna på arbetsmarknadsområdet? Vilken är den viktigaste reformen? Och vad ska egentligen Arbetsförmedlingens uppdrag vara? Altinget har ställt tre snabba frågor till högerpartiernas arbetsmarknadspolitiska talespersoner.  

Foto: Johan Nilsson/TT
Rebecka Prahl

Vilka är de tre viktigaste frågorna inom arbetsmarknadspolitiken just nu? 

– Minska långtidsarbetslösheten som varit historiskt hög denna mandatperiod. Värna arbetslinjen och få fler att gå från bidrag till arbete. Sänk trösklarna in på arbetsmarknaden. Allt detta är viktigt för att bryta utanförskapet och förbättra integrationen. 
 
Om du bara får genomföra en reform kommande mandatperiod, vilken väljer du?   

– Fler och förstärkta nystartsjobb. Vi befinner oss i tuffare tider ekonomiskt och Sverige riskerar en långtidsarbetslöshetskris. Under mandatperioden har långtidsarbetslösheten varit historiskt hög. För att vända utvecklingen är fler och förstärkta nystartsjobb en viktig åtgärd.

– Arbetslösa som saknat jobb i ett halvår, inte bara de som varit utan i ett år eller mer, ska kunna komma ifråga för nystartsjobb. Det skulle göra skillnad då nystartsjobben har en mycket större övergång i reguljärt arbete än vad regeringens extratjänster har. 
 
Hur anser du att det har gått med reformeringen av Arbetsförmedlingen och hur bör myndigheten och dess uppdrag se ut i framtiden? 

– Kristdemokraterna vill reformera Arbetsförmedlingen och lägga ner den i sin nuvarande form. Den arbetssökande ska själv få välja jobbförmedlare. Vi vill minska antalet arbetsmarknadsåtgärder, avskaffa arbetsmarknadsutbildningarna och istället göra en kraftfull satsning på ytterligare platser i Yrkesvux.