Elever med NPF slås ut ur skolan: ”Läget har försämrats”

Var fjärde elev med NPF är frånvarande hela eller större delen av skoltiden, visar riksförbundet Attentions årliga skolundersökning. ”Vi ser inga förbättringar”, säger ordförande Ann-Kristin Sandberg. 

”Det här är en larmklocka, att det inte fungerar för den här elevgruppen i skolan i dag. Det är alldeles för många som slås ut. Det är oacceptabelt”, säger Ann-Kristin Sandberg.
”Det här är en larmklocka, att det inte fungerar för den här elevgruppen i skolan i dag. Det är alldeles för många som slås ut. Det är oacceptabelt”, säger Ann-Kristin Sandberg.Foto: Jonas Ekströmer/TT
0:000:00