Efter Riksrevisionens granskning – partierna öppnar för schablonförslag

Riksrevisionen föreslår att en nationell schablon för de fristående skolorna införs. Enligt Altingets genomgång ställer sig flera riksdagspartier positiva till förslaget. 

Foto: Sören Andersson/TT, Jonas Ekströmer/TT, Tommy Pedersen/TT
Rebecka Prahl

I en ny granskningsrapport riktar Riksrevisionen stark kritik mot nuvarande skolpengssystem. Myndigheten anser att systemet inte är likvärdigt eftersom det slår mot de kommunala skolornas elever. Det eftersom skolpengen höjs om de kommunala kostnaderna ökar, oavsett om de fristående skolorna har fått ökade kostnader eller ej. 

Vi säger inte nej till det, utan vi tycker att man kan utreda det grundligt och noggrant.

Patrick Reslow (SD).

Regeringens förslag om att skolpengen ska kunna justeras så att kommunerna kan få en större andel än friskolorna röstades nyligen ner i riksdagen. Så här ville partierna att skolan skulle finansieras när Altinget frågade dem tidigare i år.

Nu öppnar flera partier för den lösning Riksrevisionens föreslår, om en nationell schablon för ersättningen till friskolor.

– Vi förespråkar en nationell skolpengsnorm, men vi är öppna för att diskutera och hitta lösningar, säger Patrick Reslow till Altinget. 

– Det viktiga för oss är att vi inte har ett skolpengssystem som innebär att man bestraffar en viss form, det vill säga att det blir olika för friskolor och kommunala skolor så som regeringen har föreslagit.  

– En schablon skulle innebära att man skapar ett eget separat finansieringssystem för fristående skolor. Vi säger inte nej till det, utan vi tycker att man kan utreda det grundligt och noggrant.  

– Centerpartiet är öppna för att titta vidare på förslagen från Riksrevisionen. Förslagen behöver ta höjd för att skolor i hela landet, såväl stora som små, i städer och på landsbygd ska kunna ge elever en utbildning av hög kvalitet, utifrån elevernas individuella behov. Det är angeläget att vi nu får en bred överenskommelse om hur vi i riksdagen kan ta detta vidare, säger Fredrik Christensson i en skriftlig kommentar till Altinget. 

– Vi välkomnar förslag om en nationell modell för hur redovisningen av kommunernas bidragsbeslut till enskilda huvudmän ska se ut. Centerpartiet har sedan tidigare föreslagit tydligare nationella riktlinjer för att säkerställa beräkningen av skolpengen. 

– Socialdemokraterna vill att skolpengssystemet görs om från grunden. Det är Riksrevisionens granskning ytterligare ett bevis på att det är nödvändigt. Men det räcker inte där. Vinstincitamenten måste bort från skolan, skriver skolministerns pressekreterare till Altinget.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.