Efter regeringens budget: ”Skolan står inför nedskärningar”

Satsningarna på skolans område kommer inte väga upp de utmaningar som kommunerna har för skolans verksamhet, uppger både oppositionen och branschen till Altinget.

Foto: Christine Olsson/TT, Pontus Lundahl/TT, Claudio Bresciani/TT
Rebecka Prahl

Regeringens budget innehöll inga större satsningar på skolan än de som redan presenterats. En satsning på 6 miljarder i generella statsbidrag till kommunerna var nytt, men både oppositionen och lärarfacken menar att det inte räcker. 

– På skolans område är den stora utmaningen kommunernas ekonomi. Den blir inte bättre med regeringens förslag, säger Åsa Westlund (S), vice ordförande i utbildningsutskottet, till Altinget och fortsätter:

– Skolan står inför nedskärningar. De särskilda satsningar som man gör på utbildningsområdet väger inte upp den utmaning kommunerna har.  

De satsningar som har gjorts, hur ser du på prioriteringarna där? 

– Sammantaget kan man se på skolområdet att det kommer bli väldigt tufft och att skolan hade behövt mer satsningar för att upprätthålla en bra verksamhet.  

– Jag tycker alla de riktade satsningar man gör är behjärtansvärda. Det är bra saker man vill lägga pengar på men problemet är att det kan leda till besparingar på andra håll i skolan eller till och med att man lägger kostnaden för en lärobok på ett nytt statsbidrag och så blir det egentligen inte fler böcker i skolan.  

Åsa Westlund framhåller att regeringen i budgeten drar ned på vuxenutbildningen jämfört med förra årets budget. Nedskärningen ligger på över en miljard jämfört med 2022, enligt Westlund.  

– Det är ju väldigt förvånande med tanke på att arbetslösheten går upp. Det är en väldigt bra satsning om man vill undvika inflationstryck att faktiskt vidareutbilda människor och vi har jättehög kompetensbrist. Ändå skär man ner på vuxenutbildningen. Det är beklagligt.  

Lärarfacken är besvikna på satsningarna.