Debatt

Debatt: Ska vårdchefer lastas för att kösystemen inte var på plats?

DEBATT. Om chefer har erbjudits restdoser som annars skulle kasseras, hade det då varit rätt av dem att tacka nej? Chefer och ledare måste tåla granskning men chefsföraktet i samhällsdebatten är förödande, skriver chefsorganisationen Ledarna.

"Självklart borde kommuner och regioner haft mer välfungerande kösystem för restdoser, men ska enhetschefer inom vård och omsorg lastas för att de systemen inte var på plats?"
"Självklart borde kommuner och regioner haft mer välfungerande kösystem för restdoser, men ska enhetschefer inom vård och omsorg lastas för att de systemen inte var på plats?"Foto: Henrik Montgomery/TT
Andreas Miller
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Rapporteringen om chefer som påstås ha fuskat till sig vaccinationer riskerar att svärta ner en hel yrkeskår som har kämpat hårt – och fortsätter att kämpa – för att ta oss genom pandemin. Självklart ska fel och fusk fördömas och stävjas och det finns säkert exempel som inte går att försvara. Men om chefer har erbjudits restdoser som annars skulle kasseras, hade det då varit rätt av dem att tacka nej?

Självklart borde kommuner och regioner haft mer välfungerande kösystem för restdoser. Men ska enhetschefer inom vård och omsorg lastas för att de systemen inte var på plats? Och den råa tonen, hatet och hoten som vissa chefer nu möter på sociala medier är helt orimlig. Det leder till att förutsättningarna för det goda ledarskapet undergrävs, vilket i förlängningen är ett hot mot demokratin.

Grova hot och trakasserier

Den lika välkända som tröttsamma dramaturgin om chefen som skor sig skapar känslor av upprördhet och genererar klick och likes på sociala medier. Men like-jakten och de svepande beskrivningarna av chefer som en grupp fuskare som armbågar sig före i vaccinationskön har i lett till att de utpekade har tvingats isolera sig med personskydd efter grova hot och trakasserier.

Chefer är avgörande

Pandemin har satt ledarskapet i blixtbelysning. Att behålla duktiga chefer och ledare och att rekrytera personer med goda ledaregenskaper till chefsuppdrag är avgörande för verksamheter och för samhällsutvecklingen i stort.

Den osäkerhet som pandemin skapar vad gäller samhällsekonomin och hur företag och verksamheter ska utvecklas ställer stora krav på chefer och ledare. Chefer ska leda och fördela arbetet och se till att medarbetare och verksamhet mår bra och utvecklas. Därutöver har de ett ansvar för att säkerställa att personal inte drabbas av smitta, dels genom att möjliggöra arbete från hemmet där det är möjligt, dels genom att vidta åtgärder på arbetsplatsen som minskar riskerna. Möten och administration tar tid, samtidigt som de behöver vara närvarande och finnas till hands för sina medarbetare. Ett chefsuppdrag är verkligen både komplext och stimulerande.

"Ska prioriteras i vaccineringen"

För Ledarna är det självklart att verksamhetsnära chefer inom vård och omsorg ska prioriteras i vaccineringen. Cheferna är inga onödiga bifigurer, de har ytterst ansvar för att verksamheten fungerar. Vad händer om chefen själv blir sjuk? Enhetschefen behövs för att leda arbetet, särskilt i kris, och utan chefen på plats blir verksamheten svårstyrd. Minst sagt. Chefer har också en viktig roll att spela för att öka vaccinationsviljan hos medarbetarna. Vi vet att misstänksamheten mot covid-19-vaccin är hög i vissa grupper, även bland personal inom vård och omsorg.

Självklart behöver chefer och ledare beakta hur deras beteende påverkar bilden och förtroendet för dem som chef och ledare. Men det vore märkligt om chefer inom vård och omsorg, som under snart ett år levt med pandemins konsekvenser, inte hade givit smittskyddsperspektivet stor tyngd när de erbjöds restdoser. Ur ett rent smittskyddsperspektiv är det, givet den bristsituation som nu råder, naturligtvis bättre att alla doser används än att några kasseras.

Chefsförakt i debatten

Alla former av fusk, maktmissbruk, korruption eller otillbörliga förmåner måste självklart stoppas. Och otvivelaktigt finns sådana exempel även inom chefskåren. Men om bilden av chefer som yrkesgrupp blir snedvriden och missvisande så riskerar det att påverka inte bara synen på ledarskap och chefer utan också viljan att gå in i en chefsroll.

Vi vet att rekryteringsbehovet av nya chefer kommer att öka i Sverige, inte minst inom vård och omsorgssektorn. Då måste chefsyrket vara och upplevas som attraktivt. För att locka yngre och personer från grupper som kanske inte traditionellt ser sig som chefer måste bilden av chefen och vad det innebär att vara chef skildras på ett korrekt sätt.

Chefer och ledare måste tåla granskning men det oförtäckta chefsföraktet i samhällsdebatten är förödande och bilden av chefen måste nyanseras.

Nämnda personer

Andreas Miller

Förbundsordförande Ledarna

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00