Debatt: Beklagligt att Sverige hanterar viruspandemin taffligt

DEBATT. Felbedömningar har i Sverige omsatts i felaktig strategi och kostat liv. Regeringen bör nu ta rygg på Norge och teckna avtal om att använda en svensk version av den norska appen för smittspårning, skriver Mattias Lundbäck, hälsoekonom.

Mattias Lundbäck
Ekonomie dr och hälsoekonom


I USA tycks det som att andelen som smittats av covid-19, när epidemin är över, kommer att variera avsevärt. I några delar av USA, exempelvis New York, kommer antalet döda att uppgå till så mycket som tre promille av befolkningen, medan siffran i större delen av USA kommer att hamna under 0,1 promille.

Liknande skillnader ser vi i Europa och i övriga delar av världen där covid-19 dragit fram. Om dessa skillnader i dödstal i huvudsak speglar skillnader i andelen smittade – vilket är troligt – kan vi dra slutsatsen att andelen smittade i de flesta delar av världen är mycket litet.

"Omöjligt att återgå"

Slutsatsen är att långt mer än nittio procent av befolkningen alltjämt kan bli smittade av covid-19. Flockimmunitet, som det heter, kommer inte att uppstå och vi måste därför hitta sätt att hålla viruset borta från sårbara delar av samhället.

Gör vi inte det kommer det att för överskådlig tid vara omöjligt att återgå till det normala. Att anordna en internationell konferens med många deltagare blir ett högriskprojekt och vi kommer alla att vidta försiktighetsåtgärder, då vi inte vill bli smittade av ett virus som har en dödlighet på knappt en procent.

Smittspårning

Det är här de förebyggande åtgärderna kommer in. Flera länder arbetar för högtryck med att förbättra testkapaciteten och med att snabba upp smittspårningen via tekniska hjälpmedel. Tysklands virusgeneral Christian Drosten säger exempelvis:

”We now have evidence that almost half of infection events happen before the person passing on the infection develops symptoms – and people are infectious starting two days prior to that. That means that human contact-tracers working with patients to identify those they’ve been exposed to are in a race against time. They need help to catch all those potentially exposed as quickly as possible – and that will require electronic contact-tracing.” (The Guardian 26/4-2020)

Hitta nya modeller

Det här tänkandet saknas tyvärr i Sverige. Den enklaste förklaringen till att Tyskland och Sverige resonerar olika är att man i Sverige länge trodde att viruset skulle infektera en stor andel av befolkningen, men att det å andra sidan var relativt ofarligt.

Nu har vi siffror som visar att detta inte stämmer. Dödligheten i de områden där många blivit smittade av covid-19 är hög och vi kan anta att mellan 0,5 och en procent av de drabbade avlider – förutsatt att sjukvården fungerar väl. Om sjukvården blir överbelastad kan dödligheten stiga en bit över denna nivå.

Bristen på flockimmunitet – i kombination med virusets relativt höga dödlighet – gör det angeläget att hitta modeller för att upptäcka och förhindra nya utbrott.

"Få en uppmaning"

Apple och Google har tagit fram ett grundläggande gränssnitt som smittspårande appar kan använda. I Norge finns redan appen ”Smittestopp”, som bygger på denna teknik. Principen är enkel – om appen upptäcker att man vistats nära någon som bekräftats som smittad kommer man att få en uppmaning om att själv testa sig och vidta andra lämpliga åtgärder.

Tafflig hantering

I Sverige har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en egen app, som dock saknar smittspårningsfunktion. Folkhälsomyndigheten (FHM) är kritisk mot appen och tror den mest kommer att orsaka onödig oro. Däremot har FHM inte några egna idéer om hur man, i likhet med Norge, skulle kunna effektivisera smittspårningen.

Det är beklagligt att Sverige hanterar viruspandemin så taffligt. Debaclet med appen är bara det senaste exemplet på hur felbedömningar omsatts i en felaktig strategi och kostat liv.

För att i någon mån rätta till detta bör regeringen ta rygg på Norge och teckna avtal om att använda en svensk version av den norska appen. Vi har inte råd att förlora mer tid på grund av att våra myndigheter agerar taffligt och långsamt.

Forrige artikel Debatt: Investera Sverige genom krisen Debatt: Investera Sverige genom krisen Næste artikel "Vi vill se direkt inkomstbortfallsstöd av dansk modell"
Pressträff med Stefan Löfven  (24 feb)

Pressträff med Stefan Löfven (24 feb)

PRESSTRÄFF. Statsminister Stefan Löfven väntas presentera regeringens paket med nya coronaåtgärder under onsdagens pressträff klockan 16:15.