De tar plats i regeringens nya expertgrupp om forskning

Rektorer, professorer, företrädare för näringslivet och det offentliga tar nu plats i den nya forskningsberedningen som ska fungera som rådgivare till regeringen i utvecklingen av den nya forskningspolitiken. ”Det krävs en väldig satsning”, säger Robert Egnell, rektor för Försvarshögskolan, till Altinget.

Robert Egnell, rektor för Försvarshögskolan, och Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet, är två av de femton ledamöter som ingår i forskningsberedningen.
Robert Egnell, rektor för Försvarshögskolan, och Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet, är två av de femton ledamöter som ingår i forskningsberedningen.Foto: Jonas Ekströmer/TT, Mikael Wallerstedt
0:000:00