De ska starta upp kortare lärarutbildningar

Tio lärosäten får nu i uppdrag av regeringen att starta upp en kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. Försöksverksamheten startar under 2022.

Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet ska anordna utbildningen tillsammans och ha en gemensam antagning. 
Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet ska anordna utbildningen tillsammans och ha en gemensam antagning.  Foto: Jessica Gow/TT
Rebecka Prahl

Stockholms universitet, Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och Mälardalens högskola får i uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning.

De kortare utbildningarna har kritiserats hårt av lärosätena. Bland annat för att ha för snäv tidsplan, men också för svårigheterna att bibehålla kvaliteten när utbildningen kortas ytterligare. 

I december rapporterade Altinget att det blir svårt att hålla regeringens plan att starta försöksverksamheten till hösten 2022. 

Anders Linde-Larsen, dekan vid Malmö universitet, menade att även om försöksverksamheten skulle starta till våren 2023 är det ont om tid för lärosätena. 

– Jag bedömer att det är orealistiskt att hinna starta försöksverksamheten till hösten. Det är mycket förarbete som krävs. Det blir omöjligt hinna med då vi måste åstadkomma kursplaner och utbildningsplaner som säkerställer att denna kortare utbildning möter samma kvalitetskrav som de långa lärarprogrammen och den existerande KPU:n. Om det överhuvudtaget är möjligt återstår att se, sa han till Altinget i december.