"De flesta som brukar naturen vill inte tvingas in i er enfald"

SLUTREPLIK. Vi vet att ni inte är en centralt styrd organisation. Precis som Sverige skogs- och lantbrukare inte heller är det – de som ni anser skövlar skogen och borde anpassa sig mangrant efter era idéer, skriver Rickard Axdorff och Robert Wedmo i en replik till Klimataktion, Skydda Skogen och Älvräddarna.

Robert Wedmo
vd Mark- och miljörådgivning
Rickard Axdorff
grundare Naturbrukarna Sverige

Tack för ert inspel även om vi hade hoppats på att även de större aktörerna skulle svara upp. Vi ber om ursäkt för att vi, trots fem år var på ett av Sveriges högst rankade universitet, betraktas som okunniga. Samtidigt känner vi oss lite lurade över att vi kunde fått all vår kunskap gratis med er metod, en timmes läsande på internet är ju populärt i tider av alternativa fakta. Men kanske säger denna syn på vetenskap mer om er än om oss?

Skogsbruket inte heller centralstyrt

Vi vet att ni inte är en centralt styrd organisation. Precis som Sverige skogs- och lantbrukare inte heller är det – de som ni anser skövlar skogen och borde anpassa sig mangrant efter era idéer. 

De är människor från olika delar av landet och samhället som har egna tankar om hur de bäst ska bruka och vårda sina skogs- och lantbruksfastigheter. Genom att det finns olika förutsättningar i landet och varje enskild brukare har sitt unika sätt att sköta sin skog och sin jord har det skapats ett paradis av biologisk mångfald i Sverige. Det senaste tvåhundra åren har det tillkommit 600 arter i Sverige. Det pågår inte något utdöende.

De flesta av dem som brukar naturen vill inte tvingas in i er enfald utan förespråkar precis som vi mångfald. De som vill sköta sin mark efter era idéer är fria att göra det vilket vi tycker är toppen. Vi tycker inte att det är positivt när ni till exempel, utan tydliga vetenskapliga bevis, vill tvinga in hela landet i blädningsbruk.

Sverige är inte problemet

Hur vi än dansar runt ert svar, eller brist på svar, landar vi i att ni i huvudsak berättar vilka förändringar ni vill tvinga på oss andra i Sverige för att det finns problem utanför Sveriges gränser. 

I Sverige inträffar aldrig overshoot day och därför är det svårt, vilket säkert beror på vår okunnighet, att förstå varför det ska åtgärdas. Vi lever i Sverige i dag inte över vårt ekologiska fotavtryck. Vi har i Sverige i dag inte heller några plantager, en återplanterad skog är inte en plantage. 

Om ni vill se 20 procent skyddad skog så är vi en god bit på väg. Cirka 18 procent är redan skyddad i dag om vi räknar med nyckelbiotoperna. Vill ni se ett tydligare skydd föreslår vi i all ödmjukhet att ni löser det genom att helt enkelt köpa skog som kommer ut på fastighetsmarknaden istället för att inventera och hitta nyckelbiotoper hos småbrukare. Nyckelbiotoper som ni ändå inte anser har ett formellt skydd. 

Glädjande att svenskt kött är bra

Det är dock glädjande att ni inte längre kräver att vattenkraften ska rivas ut utan enbart anpassas. Den dialogen går möjligen lättare att föra med ägarna av kraftverken. Det är även glädjande att se att vegonormen nyanseras och att ni håller med oss om att svenskt kött är bra och viktigt för den biologiska mångfalden. Mer svenskt kött och mer brukande och mer öppna landskap för fler naturbrukare och högre biologisk mångfald. 

Däremot förstår vi fortfarande inte, inte ens efter att ha läst på internet, hur vi ska klara av energilagring i Sverige. Solceller fungerar inte på vintern, vindkraften lär knappast byggas ut i den omfattning som skulle behövas, ett arbete som flera miljöorganisationer aktivt motarbetar dessutom. Och fortfarande saknas teknik för att långsiktigt lagra el. Detta gäller både för transport, samhället i stort som för infrastruktur. Där krockar era visioner med en krass verklighet och att ni tycker ”rätt” är en klen tröst den dagen elnätet får stänga ner i delar av landet.

Trampa inte på skog- och lantbruket

Att miljörörelsen i grunden vill väl, även om den i praktiken inte har några lösningar på utmålade problem, är ett intressant argument. Vill man väl helgar uppenbarligen medlen målen. Således bör vi inte trampa på en hel näring som har som främsta mål att handfast borga för att framtida generationer ska kunna leva och frodas i Sverige. Kulturarbetare som förser landet med både mat och energi. Planetskötare som genom generationer av slit och hårt arbete skapat unika nischer och byggt grunden för välfärden och kulturlandskapet med all sin biologiska mångfald.

Forrige artikel Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen Debatt: Röj undan hinder i vildsvinsförvaltningen Næste artikel Replik: Ovärdigt att höja fribeloppsgränsen Replik: Ovärdigt att höja fribeloppsgränsen
 • Rapportera

  Boris Gustafsson · Pensionär, jobbar i den egna skogen.

  Skyddad skogsmark.

  Jag tycker att ni är lite för försiktiga när ni uppger att målet med 20% skyddade skogsmark nästan är uppnått. I det nationella skogsprogrammet som efter vad jag förstår hela regeringen inklusive Miljöpartiet står bakom. Där anger man 30,9% skyddade skogsmark. Att man även anger att 17,2% av den produktiva skogsmarken är skyddad gör inte saken sämre. Nästan en tredjedel av skogsmarken är skyddad från avverkning.

 • Rapportera

  Nils Bodin

  Antal arter i sverige

  Hejsan! Jag är nyfiken på källan till följande mening: "Det senaste tvåhundra åren har det tillkommit 600 arter i Sverige. Det pågår inte något utdöende." Var kan man se dessa data och trender?

 • Rapportera

  Ulla Wikström · Lärare

  Overshoot day

  Ni skriver att overshootday aldrig inträffar i Sverige, men en snabb sökning på ämnesområdet ger vid handen att Svenskarna lever som om de har 4,2 jordklot. Hur menar ni nu. Overshootday är i augusti i Sverige.

 • Rapportera

  Pella Thiel

  Artutrotningen i Sverige

  Att påstå att allt är frid och fröjd i Sverige är väl lite magstarkt när vi inte efter över tjugofem år når miljömålen i vare sig skogen (Levande skogar) eller jordbrukslandskapet (Ett rikt odlingslandskap) ?

  http://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/hallbarhet/hallbart-skogsbruk/rodlistan/