Brottsutredare ska inte komma åt PKU-registret

BIOBANKER. PKU-registret och andra biobanker bör inte bli öppnad för vare sig brottsutredningar eller utredningar om föräldraskap, enligt utredaren Johanna Adami.

Utredare Johanna Adami.
Utredare Johanna Adami.
Johanna Alskog

Prover ur biobanker ska inte få användas i brottsutredningar. Det anser utredaren Johanna Adami som har gjort en översyn av biobankslagstiftningen. Det bör dessutom tydliggöras i rättegångsbalken att prover som omfattas av biobankslagen inte får tas i beslag vid utredning av brott, enligt Adami.

Frågan om att öppna det så kallade PKU-registret eller andra biobanker för brottsutredningar är kontroversiell. Förra regeringen lät stoppa sin utredare halvvägs, då enbart debatten riskerade en ökning av människor som begärde att få lämna PKU-biobanken.

LÄS OCKSÅ: Fler lämnar PKU-registret

Debatten fick också ny fart när nuvarande regeringen lät baka in frågan – med öppen frågeställning – i biobanksutredningen.

– De som borde oroa sig allra mest är inte kriminella, utan våra forskare och de som lider av sjukdomar som skulle kunna lindras eller botas med hjälp av registerforskning, sade exempelvis EU-parlamentariker Christofer Fjellner apropå att regeringen överhuvudtaget lät utreda frågan.

LÄS OCKSÅ: "Rasera inte våra hälsoregister"

Förblir stängd för föräldraskapsutredningar

Johanna Adami anser inte heller att prover ur biobanker får användas i utredningar om fader- eller moderskap enligt gällande rätt. Hon tycker inte heller att det ska införas någon sådan möjlighet.

Dokumentation

Utredningens slutbetänkande Framtidens biobankerE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00