SD: Bekämpa transportfusket med speciella poliser

DEBATT. Det är av yttersta vikt för den seriösa åkerinäringen och trafiksäkerheten att stävja fusk inom transportsektorn. SD vill satsa mer på trafikpolisen och införa en särskild enhet inom polisen som utför kontroller på vägarna, skriver Katja Nyberg och Thomas Morell.

Katja Nyberg (SD) 
ledamot i justitieutskottet, polis och utredare vid Nationella operativa avdelningen
Thomas Morell (SD) 
yrkestrafikpolitisk talesperson och ledamot i trafikutskottet
 

 

Trafiksäkerhetsarbetet har under flera år ensidigt fokuserat på hastighetskameror, men trafiksäkerhet är så mycket mer än bara hastighet. Därför behövs det fler bemannade kontroller ute på vägarna. Förare som saknar körkort, kör berusade, brukar fordon med tekniska brister samt annan form av olaglig yrkesmässig trafik är vardagsproblem som ingen kamera löser.

Trafikverket gör inte tillräckligt

Under senare tid har det förekommit fler rapporter i media om den tunga trafiken som orsak till ett ökat antal dödsoffer i trafiken, riktigt så enkelt är det inte. Att en lastbil eller buss är inblandad i en olycka innebär inte per automatik att den orsakat olyckan. Resonemanget kring olyckor och dödsfall på våra vägar blir oerhört förenklat om man inte ser till helheten. Det räcker med att titta på halkbekämpningen utmed våra största trafikstråk så kan vi konstatera att Trafikverket inte uppfyller sin del av trafiksäkerhetsarbetet.

Det är dags att myndigheterna uppmärksammar de problem som den seriösa åkerinäringen lyft under flera års tid. Ett exempel på ett sådant problem är den olagliga och oseriösa åkeriverksamheten. En verksamhet som är direkt skadlig och som tagit betydande marknadsandelar från de seriösa åkeriföretagen. Har det hänt något? Svaret är nej, med det sorgliga undantaget att trafikpolisen mer eller mindre har försvunnit.

Rundar lagstiftningen

De oseriösa transportföretagen bygger hela sin verksamhet på att runda lagstiftningen. För en tid sedan tog trafikpolisen i Helsingborg ett fordon med överlast på 500 procent. Händelsen är ingalunda unik, utan bara ett ärende i en lång rad av grova överträdelser som hittas av de fåtal trafikpoliser och bilinspektörer som finns kvar. Att många saknar tillstånd att bedriva godstransporter eller kör otillåten cabotagetrafik är snarare regel än undantag. Manipulerade färdskrivare är så vanligt att poliser ute i fält konstaterar att ”det är som att fiska i ett akvarium”. Att den här situationen får en allvarlig inverkan på trafiksäkerheten är uppenbart.

Egen enhet inom Polisen

Sverigedemokraterna har i motioner till riksdagen föreslagit åtgärder för att öka säkerheten på våra vägar. Vi vill införa en särskild enhet inom polisen som utför kontroller på våra vägar samt lyfta trafikpolisens tynande verksamhet i den nuvarande organisationen.

Att det är nödvändigt med en egen enhet inom polisen beror på den kompetens som krävs för att utföra kontroller av den yrkesmässiga trafiken. Lagstiftningen är komplex och det kräver hög kompetens samt flera års erfarenhet innan en kontrolltjänsteman är självgående i sin yrkesroll.

Även antalet utländska aktörer på de svenska vägarna har ökat explosionsartat samtidigt som en stor del av lagstiftningen numera grundar sig på EU-förordningar. Det har inneburit stora förändringar och avsevärt större volymer att hantera för kontrolltjänstemännen. Vi måste därför främja en trafiksäker utveckling som grundar sig på ett helhetsperspektiv snarare än enkla lösningar. Det är av yttersta vikt för den seriösa åkerinäringen, trafiksäkerheten och inte minst statsfinanserna, att stävja fusket inom transportsektorn. 

 

Forrige artikel Debatt: Jobben är viktigare än fackens prestige Debatt: Jobben är viktigare än fackens prestige Næste artikel Astma- och allergiförbundet: Krisen inom allergivården är katastrofal Astma- och allergiförbundet: Krisen inom allergivården är katastrofal