Altinget avslöjar: SD får omfattande inflytande på EU-politiken

SD kommer ha fullt inflytande i ett stort antal EU-lagstiftningsprocesser – även sådana som delvis ligger utanför Tidöavtalets områden. Det visar det dokument som styr de fyra partiernas samarbetsprocess och som Altinget har tagit del av.

Hur mycket bestämmer regeringen själv över EU-politiken? Här råder det olika bud från olika företrädare.<br>
Hur mycket bestämmer regeringen själv över EU-politiken? Här råder det olika bud från olika företrädare.
Foto: Riksdagen
Jacob Hederos

– Den nya regeringen ser EU som Sveriges viktigaste klimatpolitiska plattform och EU som en av världens viktigaste klimataktörer, deklarerade Ulf Kristersson (M) i onsdagens EU-politiska debatt.

Flera regeringsföreträdare har angett att EU-politiken är central för att regeringen ska kunna nå de klimatmål som man står bakom. Men samtidigt som regeringen står bakom de nationella och europeiska klimatmålen, så samarbetar de med ett parti som har röstat emot dessa.

– Vi har inte ett samarbete inom EU-området, sade Liberalernas Johan Pehrson i ett replikskifte med MP:s Per Bolund om bland annat den kommande miljö- och klimatpolitiken.

Men här råder det lite olika bud.

– Sverigedemokraternas samarbete med regeringen omfattar dock inte EU-frågorna annat än på områden som berör våra olika samarbetsprojekt. Det är ingen nyhet att vi är fyra partier som har olika syn på EU, Sveriges förhållande till EU och det europeiska samarbetet, var SD-ledaren Jimmie Åkessons budskap under partiledardebatten.

EU-frågorna med SD-inflytande

Följande EU-ärenden samordnas med SD:s kansli.

• Migrations- och asylpakten; Asyl – och migrationshanteringsförordningen, Asylprocedursförordningen, Screeningsförordningen, Eurodac, Kopplingen mellan återtagandesamarbete och viseringsrestrektioner enligt artikel 25 i viseringskodexen,
revidering av ramdirektivet för laglig migration och revidering av direktivet för varaktigt bosatta. (JHA- Rådet för rättsliga och inrikesfrågor)
• MFF-revidering (GAC)
• Förläggning av SURE (Ecofin)
• Förslag till social klimatfond (Ecofin)
• Systemet för egna medel, inkl. tillhandahållandeförordningen (Ecofin)
• CBAM samma gäller ETD (Ecofin)
• Förslag om nya egna medel (Ecofin)
• Revidering av förnybarhetsdirektivet
• Revidering av energieffektiviseringsdirektiv
• Revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda
• Det nya Bauhausdirektivet (EPSCO)
• ETD (Fit for 55) (Ecofin)
• Hållbar användning av växtskyddsmedel, översyn av direktivet (JoF)
• Ny rättsakt om bindande mål avseende restaurering av natur (Miljö)
• Utsläppsnormer för fordon (Miljö)
• Århuskonventionen (Miljö)
• Översyn av förordningen om utsläppsstansstandarder för utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Miljö)
• Översyn av LULUCF-förordningen (Miljö)
• Översyn av standarder för koldioxidutsläpp för tunga fordon (Miljö)
• Avskogningsförslaget (JoF)
• Framtidskonferensen (GAC)
• Initiativ om hållbar bolagsstyrning (KKR)
• Avskaffande av tidsomställning (TTE)

Den här gränsdragningsfrågan kan ställa till det för den uttalande ambitionen hos den nya regeringen.

För som framgår av det samordningsdokument som Altinget tagit del av, och de svar som SD:s ledamot i EU-nämnden och klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen uppger, så kan det bli lättare sagt än gjort att få draghjälpen på EU-nivå.

I en tidigare intervju med Altinget angav EU-ministern Jessika Roswall (M) att hon har ambitionen att söka ett brett stöd med resterande riksdag när det bland annat kommer till de EU-förslag som berör klimatpolitiken.

Detta bland annat för att få assistans att nå de nationella klimatmålen. Nu uppger Martin Kinnunen att den möjligheten är begränsad, i och med att partiet som utgångspunkt ska stå bakom alla överenskommelser i de aktuella förslagen innan de når riksdagen.

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00