Alliansen: MP och S har ändrat sig om skolan

GRUNDSKOLA. Regeringenspartierna har svängt om skolpolitiken och Alliansen samarbetar gärna – om regeringen ser till att genomföra de utbildningspolitiska satsningar som riksdagen antagit, skriver alliansföreträdare från utbildningsutskottet.

På DN debatt svarar Christer Nylander (FP), vice ordförande i utbildningsutskottet samt Camilla Waltersson Grönvall (M), Ulrika Carlsson (C), Annika Eclund (KD), alla ledamöter i utbildningsutskottet, på de tre ministrarnas invit på DN debatt i förra veckan om samarbete på skolans område.

MP och S har svängt i flera frågor

Alliansens skolpolitiker menar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har svängt i flera frågor. ”Flera av Alliansens reformer saknade till en början stöd över blocken, men vi kan nu konstatera att regeringspartierna har anslutit sig till huvuddragen och det är positivt. Det handlar bland annat om återinrättandet av speciallärarutbildningen som den socialdemokratiskt ledda regeringen en gång lade ner, det gäller även de nya läro- och kursplanerna för skolan och den nya lärarutbildningen.”

Artikelförförfattarna påpekar att det är Alliansens budget som gäller och att det är en utgångspunkt för ett eventuellt samarbete.  ”Vi förväntar oss att Gustav Fridolin ser till att de satsningar som riksdagen antagit kommer Sveriges skolor till del. Vi förväntar oss dessutom att tidigare överenskommelser som Friskoleöverenskommelsen ska hållas.”

Tre områden för samarbete

I artikeln lyfter Alliansen fram tre områden för samarbete. Det är tidigt stöd till elever som båda blocken satsar på. ”Alliansen avsätter därför två miljarder, vilket är nästan dubbelt som mycket som regeringens ursprungliga förslag, för ett lågstadielyft som innebär att skolor får resurserna att anställa fler lärare och speciallärare.”

I detta sammanhang nämner Alliansens skolpolitiker att skolan ska bli tioårig. ”När förskoleklassen blir årskurs ett ökar förutsättningarna för att varje barn får rätt stöd så tidigt som möjligt. Detta är en av Alliansens viktigaste prioriteringar.” Men regeringens tilläggsdirektiv till grundskoleutredningen anger att förskoleklassen ska vara kvar som den är. Syftet ska vara detsamma som idag, men förskoleklassen blir obligatorisk.

Mer pengar till nyanlända

Det andra området är likvärdiga möjligheter. ”Alla barn ska få en bra start i livet. Budgeten innehåller därför en satsning på 300 miljoner kronor för stäkra nyanlända elevers kunskaper samt höja kunskapsresultaten på skolor med särskilda utmaningar.”

Det tredje området är studiero. ”Svenska elever kommer i högre grad sent eller skolkar mer jämfört med elever i andra länder. Lärarna uppger samtidigt att stök och oordning tar mycket tid från undervisningen. För att möta detta avsätter Alliansen 20 miljoner kronor under 2015 till planering för införandet av ordningsomdömen i årskurs åtta och nio samt gymnasiet.”

Den reform från Alliansen som fått mest kritik av regeringen och även andra aktörer är betyg från årskurs 4. Men den nämns inte i artikeln.

 

Forrige artikel Revisorer granskar mottagning av flyktingbarn Næste artikel Ökat stöd för högre anslag till försvaret