Lejon: Bra att regeringen ser över tillsynen

FÖRVALTNING. Regeringen vill få ut mer av tillsynen som görs på utvärderingsmyndigheterna. Britta Lejon, ordförande på ST, välkomnar initiativet men hade velat att utredningen även omfattade kommunerna.

Foto: Kristofer Samuelsson
Mattias Croneborg

– Vi tycker att det är att man tittar på det. En fungerande tillsyn är viktig, säger hon till Altinget. Hon menar att verksamheterna kan bli sårbara när de är så små.

– Det är små verksamheter som ska granska stora verksamheter, säger hon och lyfter fram att det kan bli svårt med kompetens och med avvägning av hur långt ifrån verksamheterna de granskande myndigheterna ska vara.

Alliansens reform

Alliansregeringen hade en förkärlek för att bryta loss utvärderingsfunktioner på befintliga stora myndigheter till nya små fristående myndigheter. Myndigheterna kom ofta att heta något på analys, som Myndigheten för kulturanalys, Tillväxtanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Trafikanalys. Myndigheterna är små och kunskapsinriktade och saknar ofta direkt myndighetsutövning gentemot medborgare. Deras uppgift är istället att analysera och analysera den omvärld som ”modersmyndigheten” verkar inom och att utvärdera verksamheten på modersmyndigheterna.

 

Fem av de myndigheter som regeringen nu ska se över inrättades under kort tid, mellan 2009 och 2011, av den förra regeringen. Det är alltså reformer som den nuvarande regeringen ifrågasätter.

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitik

 

Dokumentation

Myndigheterna som regeringen utreder

Myndighet Myndighetschef Huvudkontor
Kulturanalys Sverker Härd Stockholm
Tillväxtanalys Sonja Daltung Östersund
Trafikanalys Brita Saxton Stockholm
IFAU Olof Åslund Uppsala
Vårdanalys Fredrik Lennartsson Stockholm
ISF Maria Hemström-Hemmingsson Stockholm
Brå Erik Wennerström Stockholm

Nämnda personer

Britta Lejon

Ordförande Fackförbundet ST, ordförande Public Services International
Kulturvetarlinjen (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00