Enkät: Det här är viktigast under Almedalsveckan

Vad missar inte Anna-Caren Sätherberg (S) under Almedalsveckan? Var hittar man Ikems:s vd Jonas Hagelqvist? Och vad är viktigast just nu för Naturskyddsföreningens nya ordförande Beatrice Rindevall? Läs Altinget Miljö och Energis Almedalsenkät.

Foto: TT
Johanna Alskog

Vad tänker de inte missa under Almedalsveckan och finns det något arrangemang som är extra värt att lyfta fram? Här är Altinget Miljö&Energis enkät med experter, profiler och beslutsfattare inför politikerveckan i Visby.

Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot och gruppledare (S) miljö- och jordbruksutskottet

Foto: Socialdemokraterna

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan? 
– Magdalena Anderssons tal.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram? 
– Jag är inte mycket för att göra reklam för mina ”egna” arrangemang, men landsbygdens villkor ligger mig varmt om hjärtat. Det är angelägna frågor som kräver seriösa svar och handlingskraft från politiken. På fredagen har jag förmånen att få diskutera detta på Expressens scen med företrädare från andra partier.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– På det stora hela – den gröna omställningen och hur vi får den att fungera för vanligt folk. Därtill har vi en akut situation vad gäller både skogsbränder, torka, förlorade skördar, nödslakt, skyfall mm. Vi riskerar att hamna i en lika extrem – om inte värre – situation som sommaren 2018. Från politikens sida behöver vi se till att vi har den beredskap och de resurser som krävs för att hantera situationen.

Jessica Alenius, vd, Drivkraft Sverige

Foto: Drivkraft Sverige

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?  
– Almedalen är en unik arena med plats för många möten och samtal. Förutom möjligheten till att nätverka så handlar det också om att ta in kunskap från alla de föredragshållare och panelister som talar vid seminarierna. Jag försöker varje år delta på ett seminarium som inte handlar om de frågor som vanligtvis tar upp min agenda. Vi får se vad det blir detta år.
  
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Drivkraft Sverige arrangerar tre seminarier i år, ett om laddinfrastruktur, ett om hur vi ska nå klimatmålen med sänkt reduktionsplikt och ett om hur vi får en fungerande drivmedelsförsörjning i en kris- eller krigssituation. I dag kan du tanka när som helst under dygnet, men hur ska beredskapen dimensioneras i händelse av ett krig? Detta är också temat för fler seminarier under Almedalsveckan.
  
Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?  
– Den övergripande frågan är hur vi säkerställer en trygg, konkurrenskraftig och hållbar mobilitet. Drivmedelsbranschen är inne i en stor omställning samtidigt som drivmedelsförsörjningen ska vara trygg i både vardag och i en kris- eller krigssituation. Det är stora samhällsförändringar som sker vilket får stora effekter för vår bransch.

Beatrice Rindevall, ordförande, Naturskyddsföreningen

Foto: TT

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Vår egen utfrågning av politiker från samtliga partier på torsdagen. Det finns inget viktigare än att höra hur partierna vill lösa kriserna vi står inför.
  
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Ja, det finns många intressanta seminarier, men ett av de mest aktuella är Svenskt Vattens panelsamtal ”Vattenkrig – vem ska ha rätt till vattnet, och hur fördelar vi vattnet?”. Vi har alltid tagit vatten för givet i Sverige, och det är talande vilken värld vi skapat när bristen nu blir allt värre.
  
Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Alla tre kriser som pågår just nu är lika viktiga: klimatkrisen, naturkrisen och kemikaliekrisen. Den viktigaste frågan är att se till att politiken möter upp till krisernas allvar.

Jonas Hagelqvist, vd, Ikem

Foto: Bengt Säll

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Ikem:s paneldebatt om myndighetsaktivism. Att politiken ger myndigheterna bra instruktioner är en förutsättning för både konkurrenskraft och klimatomställning. Samtidigt vittnar våra medlemsföretag om problem med både kemikaliepolitiken och tröga tillståndsprocesser.  

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag deltar i panelsamtalet ”Kemi är lösningen – industrins omställning mot cirkulära kolkällor”. Politiken behöver skapa förutsättningar för industrin att sluta kolets kretslopp så att vi även i framtiden kan tillverka läkemedel, mobiltelefoner och vindkraftverk. Bara så kan vi nå klimatmålen.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Kemiindustrin finns tidigt i industrins värdekedja och företagen sitter på nycklarna till hela samhällets klimatomställning. Därför är klimatdebattens blinda fläck – råvarufrågan – högaktuell. Men det är också tillgången till el, kompetens och snabbare tillståndsprocesser.

Karin Fällman Lillqvist, Skogssällskapet

Foto: Skogssällskapet

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Framförallt tänker jag inte missa de spontana mötena som blir på Almedalen, möjligheterna att få intryck från andra branscher och personer jag inte träffar ”till vardags”.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag kommer att delta i ett panelsamtal om skogens roll i samhällsutveckling som anordnas av SLU. Det är oerhört viktigt att vi har en skogsforskning som följer med i de stora förändringar som vi ställs inför framöver, såväl klimatmässiga som politiska. Panelsamtalet är en del i förberedelserna inför en stor internationell skogsforskningskongress som anordnas av IUFRO i Sverige 2024.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Det har väl knappast missat någon att skogen har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle, vi står inför många omställningar och det är en spännande tid att vara aktiv i skogsbranschen.

Henrik Jalalian, chef, tankesmedjan Cogito

Foto: Cogito

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Att bada. Det är nog det viktigaste. 
  
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag ska delta i en panel som arrangeras av Ikem om myndighetsaktivism, på onsdagen. Det verkar som alla i panelen tycker väldigt olika, så känslorna lär gå höga. Det är en viktig fråga att diskutera just nu och många myndigheter har stor press på sig från olika håll. Det hoppas jag folk går på. 
  
Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att skapa folkligt engagemang bakom klimatomställningen. Sedan gör vi också två stora projekt om säkerhetspolitik, tillsammans med våra europeiska partners. Progressiva personer behöver ha svar på hur man tänker kring säkerhetspolitiken, i ljuset av kriget i Ukraina. Vår analys är inte helt uppdaterad tycker jag.

Lina Kinning, Svensk Vindenergi

Foto: Svensk Vindenergi

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Almedalen är utmärkt för att diskutera de avgörande frågorna för omställningen – och samtidigt äta god glass. Jag missar inte Örsteds seminarium om försvar och fossilfri el, Unipers event om europeiska företags konkurrensvillkor och Kraftkvinnornas mingel.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Svensk Vindenergis seminarium på tisdagen klockan 15.30 om investeringsförutsättningar för svensk havsbaserad vindkraft i internationell konkurrens. Ämnet är högaktuellt nu när EU har höjt ambitionsnivån om 150 gigawatt havsvind till 2030 – Sverige riskerar att halka efter.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Hur vi ska få till effektivare tillståndsprocesser och de rätta investeringsförutsättningarna för en fortsatt stark utbyggnad av elproduktionen. Det är avgörande för att dubblera elsystemet så att vi kan klara elektrifieringen, och därmed klara klimatomställningen.

Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot och Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson

Foto: Riksdagsförvaltningen

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Jag kommer inte missa statsministerns tal i almedalsparken.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Skogen och den svenska skogsproduktionen är viktig för omställningen. Jag vill därför lyfta fram seminariet ”Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan” som SLU står för på onsdagen.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Klimatet. Viktigast just nu är att vi driver en effektiv klimatpolitik för att nå våra klimatmål. Det är dags att vi gifter samman tillväxt med höga klimatambitioner. Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för näringslivet och hushållen att ställa om, då behövs mycket mer ren el och effektivare tillståndsprocesser.

Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet

Foto: 2030-sekretariatet

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan? 
– Vår egen 2030-arena där vi speglar flera delar i det pussel som behöver läggas för att vi ska kunna nå 2030-målet för transportsektorn inom Bilen, Bränslet och Beteendet. Beteendet är allra mest utmanade för att nå ett mer transport- och resurseffektivt samhälle. Gör vi detta på ett hållbart och klokt sätt kan vi visa vägen mot nettonoll till 2045 och samtidigt skapa resiliens, försörjningstrygghet och vara en del i det totalförsvar som är allt viktigare att ha fokus på i den världsordning vi nu lever i.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?  
– Återigen 2030-arenan med seminarier hela torsdag, fredag och lördag där vi skapar en helhetsbild av delarna som behövs för att nå 2030-målet och där människorna och organisationer som kan och vill göra det kommer finnas på plats för att tillsammans skapa nya samarbeten i de värdekedjor som krävs och där delarna behöver gå i samma takt för att skapa riktig effekt och uppskalning nu.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att skapa ett systemskifte som är hållbart, resilient och ger oss mod, vilja och lust för att bidra och leva fullt ut i den nya ordningen

Nämnda personer

Anna-Caren Sätherberg

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00