Barnfattigdomen i Sverige ökar

BARNFATTIGDOM. Enligt en EU-rapport ökar barnfattigdomen i Sverige medan den sjunker inom övriga EU. Uppgifter från Försäkringskassan visar att nästan vart tionde barnhushåll har låg inkomststandard. Enligt Rädda barnen saknas en adekvat familjepolitik.

Foto: Ola Torkelsson / TT
Marie Lundahl

En rapport från Försäkringskassan visar att under 2019 hade 8 procent av svenska barnhushåll låg inkomststandard, vilket innebär att den disponibla inkomsten inte räcker till baskonsumtion. 

Ökad inkomstojämlikhet

Enligt Hanna Hultin, Försäkringskassan, drabbas ensamstående barnhushåll, flerbarnshushåll och utrikesfödda kvinnor extra hårt.

“Under samma period har även skillnaderna i ekonomisk standard ökat, mellan barnhushåll och hushåll utan barn, såväl som mellan grupper av barnhushåll. Vi har alltså fått en ökande inkomstojämlikhet” skriver hon i ett mail till Altinget.

Nära kopplat till arbete

Enligt rapporten finns ett samband mellan låg inkomststandard och en persons arbetsmarknadsposition.

Vi ser att förekomsten av låg inkomststandard är nära kopplat arbetsmarknadspositionen. När inkomsten är låg, osäker eller när bara en person i hushållet arbetar så blir den ekonomiska situationen mer sårbar.

Hanna Hultin, Analytiker, Försäkringskassan

Läs hela artikeln och om vad Rädda barnen anser kan minska problemen, på Altinget Vård och hälsa. Teckna gratis provabonnemang här.

Dokumentation

Fakta barnfattigdom

Barn löper risk för fattigdom eller social utestängning om de bor i hushåll där minst ett av följande tre villkor uppfylls:

  • Risk för fattigdom efter sociala transfereringar (inkomstfattigdom),
  • Allvarlig materiell fattigdom, eller
  • Mycket låg arbetsintensitet.

Källa: Europeiska revisionsrättens rapport om barnfattigdom 2020.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00