Behövs verkligen en ny myndighet för psykologiskt försvar?

ANALYS. Bilden av hur ett totalförsvar ser ut har förändrats genom åren, borde inte bilden av hur totalförsvaret organiseras också förändras? Det finns en poäng i att analysera om det faktiskt behövs en ny myndighet för psykologiskt försvar.

Nu är utredningen om den nya myndigheten klar. Särskilda utredaren Anders Danielsson har levererat en plan på hur detta ska stärka det psykologiska försvaret.

Utredningens expert från MSB skriver att MSB inte kan ställa sig bakom utredningens förslag om vilka uppgifter den nya myndigheten ska ha. De vill inte att man bryter ut verksamheten kring psykologiskt försvar ur MSB till den nya myndigheten.

Det går inte att isolera det uppdraget från resten av MSB:s arbete, anser MSB och bedömer att förslaget skulle försämra försvarsförmågan.

Förändrade hot

Även om förvaltningens organisering fungerade under Kalla kriget, är det inte säkert att den gör det nu. Då var hoten oftast militära, i dag är det oftast hybridhot. 

Bilden av hur totalförsvaret ska se ut har förändrats markant sedan Kalla kriget, rimligtvis borde även bilden av hur svensk förvaltning är mest optimal också göra det.

Läs mer om MSB:s kritik mot förslaget i analysen på Altinget Säkerhet. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Vem testar olycksfåglarna i priogrupp fyra? Vem testar olycksfåglarna i priogrupp fyra? Næste artikel Ett tydligt hugg i den liberala ryggen Ett tydligt hugg i den liberala ryggen
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.