Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.

Trots att länderna i Norden brukar lyftas fram som förebilder, ser det inte lika lovande ut inför deadline år 2020.

Norge ser ut att missa sitt eget nationella utsläppsmål. Sverige klarar bara av det egna målet med hjälp av utsläppsenheter som genererats på annat håll. Island är inte ens i närheten av att klara sitt 2020-mål.

För Danmarks del fanns det tidigare ett mål om att minska de samlade utsläppen med 40 procent fram till år 2020. Men det målet övergav den tidigare regeringen. När man nu utgår från de EU-beslutade målen kommer det dock att gå vägen.

Tuff granskningsuppgift

För de klimatpolitiska råden, som inrättats i olika former i de nordiska länderna, är det emellanåt en svår uppgift att följa upp och granska klimatpolitiken.

– Det är en väldigt motsägelsefull bild, att å ena sidan minskar inte utsläppen så snabbt som de borde. Något år har de till och med ökat. Å andra sidan ökar intresset och medvetenheten, med höjda politiska ansträngningar, säger Ola Alterå, kanslichef för svenska Klimatpolitiska rådet till Altinget.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö&Energi. I artikeln finns grafik, en längre intervju med Ola Alterå samt en genomgång av ländernas förhandlingar kring sina långsiktiga klimatmål.

Teckna gratis provabonnemang här.

,

Forrige artikel KD:s valanalys: Gick bra men hade kunnat gå bättre KD:s valanalys: Gick bra men hade kunnat gå bättre Næste artikel Hon tar över Arbetsförmedlingen Hon tar över Arbetsförmedlingen
  • Rapportera

    Hans Lönn · Civilingenjör

    Så går det för politiker utan förankring!

    I decennier har våra politiker nu spridit ett löjets skimmer över sig själva! Man sitter "seriöst" och "förhandlar" om att nu skall vi minska energianvändningen och CO2-utsläppen med si och så många procent till år X! Men inte ett enda ord om hur det skall gå till! Jo, visst jag så dum jag är man höjer skatten si och så mycket och så tror man att det "fixar" sig!