Om  
Halldora von Koenigsegg

Halldora von Koenigsegg föreslås bli ny ordförande för Företagarna

Företagarnas valberedning föreslår Halldora von Koenigsegg som ny styrelseordförande.

Ilham Osman

Efter sex år som ordförande för Företagarna har Fabian Bengtsson lämnat besked om att han inte ställer upp till omval. Entreprenören Halldora von Koenigsegg, operativ chef för biltillverkaren Koenigsegg, föreslås som ny styrelseordförande.  

Med en bakgrund som operativ chef på det internationellt erkända bilföretaget, där hon bidragit till företagets tillväxt med över 700 anställda, anses von Koenigsegg vara väl lämpad för den nya rollen enligt Cathrine Dellborg, ordförande i Företagarnas valberedning. 

– Halldora är en inspirerande entreprenör, affärsledare och beslutsfattare på Koenigsegg. Hennes snart tre decennier långa entreprenörskarriär visar på en imponerande förmåga att övervinna branschens utmaningar och driva företagets framgång, säger Dellborg. 

Halldora von Koenigsegg nämner kvinnors företagande som en aktuell samhällsfråga hon gärna vill prioritera i rollen som ordförande. 

– Jag vill stötta unga kvinnor i företagande och i näringslivet. Vi måste locka fler kvinnor till att engagera sig och våga satsa. En viktig del är att det behövs fler kvinnliga förebilder för att inspirera kommande generation, säger hon. 

Beslutet om den nya ordföranden kommer att fattas av de utsedda ombuden under kongressen den 23-24 maj i Gävle.

Nämnda personer

Halldora von Koenigsegg

Operativ chef för Koenigsegg Automotive AB

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00