22 februari 202409:00 - 10:30
Seminarium: Näringslivets kompetensbehov 2024

SEMINARIUM. Att hitta medarbetare med rätt kompetens, i rätt tid, är en stor utmaning. Att företagen hittar kompetens är en förutsättning för att de ska kunna anställa, växa och bidra till välfärden. Diskussion om rekryteringsutmaningen framåt. 

Svenskt näringsliv
0:000:00