22 februari 202409:00 - 10:30
Webbinarium: Tillitsbaserad styrning

WEBBINARIUM. En del kommuner har beslutat om mer tillitsbaserad styrning och ledning. Vad innebär det och passar det i välfärdens verksamheter? Finns det behov av förändrad styrning och ledning inom offentlig verksamhet? Är administrationen och detaljstyrningen överdriven?

Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening
0:000:00