Utredning om studie- och yrkesvägledares framtid välkomnas

ARBETSLIV. Utbildningsdepartementet ger i uppdrag att utreda hur studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas. Branschen är positiv men tycker att delar saknas.

Utredningen redovisas nästa höst och fram tills dess ska många aspekter av studie- och yrkesvägledningen analyseras. Något som framhålls i kommittédirektivet är att en stor andel av elevers studie- och yrkesval präglas av deras bakgrund och kön. Föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar också vilken utbildning barnen får. I linje med regeringens feministiska politik, vill den att studie- och yrkesvägledare för att dessa faktorer ska ha mindre inflytande.

Lärarnas Riksförbund samordnar cirka 2000 av Sveriges studie- och yrkesvägledare. Där har Lena Hartvigsson, ordförande för studie- och yrkesvägledarnas forum inom förbundet, argumenterat länge för att få till en utredning från statens sida.

– Det är jättevälkommet, men det kommer sent. Vi har väntat på det här.

Login