Uppdrag att främja nyanländas företagande

UPPDRAG. Tillväxtverket får i uppdrag att främja nyanländas företag i Sverige. Uppdraget ska genomföras så att det bidrar till en jämställd arbetsmarknad. 

Kompetensen hos nyanlända män och kvinnor som har intresse för och erfarenhet av företagande ska tas till vara på bättre. Det har regeringen bestämt och ger Tillväxtverket i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att nyanlända lättare ska kunna starta företag i Sverige. Verket ska sprida information och genomföra uppdraget så att kvinnor och män så långt som möjligt ges möjlighet att ta del av insatserna på samma villkor. 

Tillväxtverket ska i samråd med Arbetsförmedlingen och i samtal med offentliga och privata aktörer utlysa pengar till projekt som främjar nyanländas företagande. Tanken är att projekten bland annat ska rikta sig till nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. 

För genomförandet får Tillväxtverket tilldelat högst 21 miljoner under detta år, 22 miljoner under 2018 och 16 miljoner under 2019 från Kammarkollegiet, ej förbrukade medel ska återbetalas. 

Login