Debatt

Upp till bevis för Kristerssons regering

I valrörelsen sa ni att äldreomsorgen var en prioriterad fråga. När nu Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna kommer till makten förväntar vi välfärdsarbetare, medlemmarna i Kommunal, att de nya makthavarna står för sina ord.

Oavsett vilket eller vilka partier som regerar i riksdag, region eller kommun så har jag höga förväntningar. Kommunal förväntar sig handling, leverans och konkreta förbättringar. Vi är öppna för att bidra med konstruktiva lösningar. Men då krävs handling, skriver Malin Ragnegård.
Oavsett vilket eller vilka partier som regerar i riksdag, region eller kommun så har jag höga förväntningar. Kommunal förväntar sig handling, leverans och konkreta förbättringar. Vi är öppna för att bidra med konstruktiva lösningar. Men då krävs handling, skriver Malin Ragnegård.Foto: Kommunal
Malin Ragnegård
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nu är det upp till bevis, för under pandemin presenterade ni reformer och spände bågen, då sa ni att äldreomsorgen var en prioriterad fråga. Men diskussionerna om dessa välbehövliga välfärdssatsningar var ändå helt frånvarande i valrörelsen. När nu Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna kommer till makten förväntar vi oss välfärdsarbetare, medlemmarna i Kommunal, att de nya makthavarna står för sina ord.

M, L och KD - vi förväntar oss att ni står för era ord.

Under valrörelsen har Kommunals ledning rest land och rike runt för att prata med medlemmar på deras arbetsplatser. Budskapet är tydligt, välfärden står inför stora utmaningar. I valrörelsen har vi genomfört cirka 280 000 samtal med medlemmar i Kommunal. I de samtalen har bristerna i välfärden varit konstant närvarande. Medlemmarna berättar om underbemannade verksamheter, svårigheter att hitta utbildade kollegor och om ohållbara scheman som gör det omöjligt att få ihop fritid och familjeliv.

Underbemanningen inget sommarproblem

Bilden bekräftas av Kommunals sommarenkät 2022, där 4 av 5 svarar att bemanningen i äldreomsorgen antingen var otillräcklig eller katastrofal under perioden juni-augusti. Men underbemanningen är tyvärr inte ett sommarproblem. I Kommunals stora medlemsundersökning svarar endast 1 av 5 att den dagliga bemanningen är tillräcklig och över 35 procent av de svarande anser att den otillräckliga bemanningen utgör en risk för de äldre, minst någon gång i veckan. Det här är tyvärr inga nyheter.

Vi är inte ensamma om att se hur underbemanning, bristande kompetens, stor personalomsättning och en hög andel av otrygga anställningar skapar stora brister i äldreomsorgen. Forskare och Coronakommissionen ger samma bild.

Det kändes därför hoppfullt att debatten i pandemins spår präglades av politisk enighet, även på den högerkonservativa sidan, när det kom till bristerna i äldreomsorgen. Då var välfärdsarbetarnas arbetsvillkor, och därmed förutsättningarna för en högkvalitativ äldreomsorg i fokus.

Nedskärningarna är vår vardag

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson sa bland annat att: ”Det behövs en nationell kvalitets- och ambitionshöjning inom äldreomsorgen”. Han lovade mer resurser och fler heltidsanställda för bättre kontinuitet – minskade timanställningar i äldreomsorgen. Liberalernas dåvarande partiledare Nyamko Sabuni tyckte att det behövs åtgärder och att äldreomsorgen ska genomsyras av trygghet och värdighet och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch menade att ”problemen i svensk äldreomsorg och sjukvård måste åtgärdas nu”.

Trots dessa uttalanden var välfärdens utmaningar märkligt osynliga under valdebatten. Till er riksdagspolitiker som talat er varma för satsningar på välfärden, både före, under och efter pandemin, vill jag säga: medlemmarna i Kommunal lever fortfarande i en verklighet där nedskärningarna är vardag. Det säger sig självt att det påverkar omsorgens kvalitet. Pengarna som tillförs välfärden måste nå ut till verksamheterna och brukarna.

Stå för era ord nu

M, L och KD - vi förväntar oss att ni står för era ord. Om lovorden under corona var ett uttryck för en genuin vilja att bygga en stark välfärd och skapa en mer hållbar situation för både medarbetare och brukare, så lyssna på medlemmarna i Kommunal. Det behövs långsiktiga och pricksäkra investeringar, nationella bemanningsriktlinjer samt ordning och reda i välfärden.

Oavsett vilket eller vilka partier som regerar i riksdag, region eller kommun så har jag höga förväntningar. Kommunal förväntar sig handling, leverans och konkreta förbättringar. Vi är öppna för att bidra med konstruktiva lösningar. Men då krävs handling. Tomma ord ger inte medlemmarna bättre förutsättningar i arbetet.

Nämnda personer

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister, vice statsminister
Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)

Nyamko Sabuni

Tidigare partiledare Liberalerna, före detta integrations- och jämställdhetsminister
Studier i migrationspolitik, juridik och mediekommunikation

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00