Debatt

Unionen: Statsministern har fel om Sveriges arbetsmarknad

För att svensk arbetsmarknad ska fortsätta må bra måste den nya regeringen föra en politik som stärker landets förmåga och välstånd. Det skriver Unionens förbundsordförande Martin Linder.

När statsministern gör en poäng av att samhället är större än staten kan vi som Sveriges största fackförbund bara hålla med, skriver debattören. 
När statsministern gör en poäng av att samhället är större än staten kan vi som Sveriges största fackförbund bara hålla med, skriver debattören. 
Martin Linder
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I sin regeringsförklaring målar Ulf Kristersson upp en bild av Sveriges ekonomi och arbetsmarknad som inte stämmer överens med verkligheten. Sysselsättningen är rekordhög och trots pandemi, krig i närområdet och rusande priser för energi går industri- och tjänstesektorn starkt framåt. Den svenska konkurrenskraften har inte bara stått pall, den har stärkts de senaste åren.

Skälet till detta stavas den svenska modellen.

När statsministern gör en poäng av att samhället är större än staten kan vi som Sveriges största fackförbund bara hålla med. Den svenska arbetsmarknadsmodellen med fria, starka parter och en hög organisationsgrad är en bärande grund för en god samhällsutveckling.

Ulf Kristerssons regering behöver förstå och respektera modellen samt ge den rätt förutsättningar att utvecklas.

I sin regeringsförklaring målar Ulf Kristersson upp en bild av Sveriges ekonomi och arbetsmarknad som inte stämmer överens med verkligheten.

Regeringen måste föra en politik som stärker landets förmåga

För att svensk arbetsmarknad ska fortsätta må bra måste den nya regeringen föra en politik som stärker landets förmåga och välstånd. Unionen har förslag på åtgärder som ser till att vi behåller vårt försprång på den internationella spelplanen:

Utveckla Sverige som kompetensnation

Det är bra att statsministern i regeringsförklaringen lyfter behovet av kompetens och anställningsbarhet. Att vuxenutbildningen ska anpassas efter yrkesverksammas behov är något Unionen ställer sig bakom. Vi saknar dock en tydlighet kring högskolors och universitets viktiga roll för att anpassa utbildningsutbudet till yrkesverksamma. Här handlar det bland annat om att förbättra systemet för validering av kompetens förvärvad i anställning, ett utvecklat kursutbud för yrkesverksammas behov och en nödvändig översyn av resurstilldelningssystemet. Den nya arbetsmarknadsministern, Johan Pehrson, har dessutom flaggat för att han vill ”skruva lite på omställningsstödet”.

Vi förutsätter att överenskommelsen mellan parterna hålls och att Pehrsons uttalande helt enkelt innebär att lärosäten får de resurser de behöver.

Bromsa klimatförändringarna

Politiken har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en stabil och konkurrenskraftig energiproduktion samtidigt som näringsliv behöver ställa om för att klara klimatmålen. För Unionen är det centralt att det också sker på ett socialt hållbart sätt. Ulf Kristerssons regeringsförklaring hade ett stort fokus på kärnkraft, Unionen anser att alla energislag behövs. Industrins och transportsektorns ökade elbehov måste mötas med förnybar såväl som fossilfri energi.

Behåll höjt a-kassetak och värna sjukförsäkringen

Det är bra att det höjda taket i a-kassan behålls. Det är både grundläggande och viktigt att många anställda har ett bra skydd vid arbetslöshet, särskilt i tider av ett eventuellt sämre arbetsmarknadsläge.

Under de senaste åren har stora förbättringar gjorts i sjukförsäkringen, förbättringar som Unionen slår vakt om. Fler ska ha möjlighet till en bra rehabilitering för att bli friska innan de kommer tillbaka i jobb. Här behöver regeringen bli tydliga i vad som ska gälla framåt då frågorna lyste med sin frånvaro i regeringsförklaringen.

Unionen vill se ett snabbt infört elprisstöd

Regeringen föreslår ett högkostnadsskydd och det är välkommet. Elpriserna slår extra hårt mot delar av svensk industri. Företag och hushåll behöver besked om elprisstöd snarast och stöden måste utformas på ett sätt som både ger incitament för att spara el och säkerställer att stöd kan komma på plats snabbt.

Vi kommer följa regeringens politik noggrant och bidra med vår expertis för att säkerställa det som är bäst för Unionens medlemmar och Sveriges arbetsmarknad.

Nämnda personer

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

Johan Pehrson

Partiledare Liberalerna, arbetsmarknads- och integrationsminister
Jur. kand. (Uppsala uni., 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00