Så påverkar Trump svenska företag

USA. Svenska företags förväntade exportefterfrågan från Nordamerika har sjunkit markant sedan förra kvartalet visar Business Swedens siffror. Osäkerhet kring vilken politik Trump kommer att föra påverkar, menar chefsekonomen Lena Sellgren.

Det är knepigt både för prognosmakare och svenska företag att spå i hur den amerikanska ekonomin  kommer att utvecklas framöver. Infrastruktursatsningar och stimulanser kan på kort sikt boosta den amerikanska ekonomin och leda till ett ökad BNP.  Business Sweden förväntar att tillväxten i den amerikanska ekonomin sammantaget ökar med drygt 2 procent per år under 2017-2018.

– Finansieras inte de satsningarna på lång sikt ökar den redan höga offentliga skulden i amerikansk ekonomi. Vi har också den protektionistiska aspekten där Trump klivit av det asiatiska handelsavtalet TPP och raserat de potentiella exportmöjligheterna som borttagna handelshinder skulle innebära, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden till Altinget. 

NAFTA-avtalet som ska omförhandlas skapar också osäkerhet och skulle kunna få effekter för företag som handlar med varor från till exempel Mexico.

Login