Timbro: Så stoppar vi utvisning av kompetens

DEBATT. De kompetensutvisningar som skett beror på att systemet för arbetskraftsinvandring fortfarande dras med stora problem, skriver Timbro. I tre nya rapporter föreslår de bland annat att de som väntar på förlängt arbetstillstånd ska få behålla förmåner och söka arbete.

Ett av de grundläggande problemen är att debatten om arbetskraftsinvandring präglats av myter, missförstånd och felaktig fakta. Arbetskraftsinvandringen leder inte till vare sig pressade villkor eller ett växande skuggsamhälle, men den bidrar till Sveriges välstånd.

Människor som kommer till Sverige för att arbeta är en vinst för hela samhället. Att låta dem som kan försörja sig, utan onödiga behovsprövningar och byråkratiska processer, är en frihetsfråga. Sedan 2008 har Sverige ett förhållandevis öppet system för arbetskraftsinvandring, vilket ger en välfungerande öppenhet mot omvärlden, bidrar med miljarder i både skatteintäkter och produktivitetstillväxt, främjar innovation och underlättar kompetensförsörjning.

Genom att underlätta arbetskraftsinvandring får vi en rörligare global arbetsmarknad, vilket i sin tur gör att matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare fungerar bättre, företag får lättare att växa och inkomsterna blir högre. Aktuell forskning och många utredningar pekar på stora vinster från arbetskraftsinvandring i form av produktivitet, ökad handel, större skatteintäkter och bättre fungerande kompetensförsörjning. Fungerande arbetskraftsinvandring låter arbetskraft flytta dit det finns jobb, vilket också dämpar negativa effekter av konjunktursvängningar.

Login