Tillväxtkommissionen har fått en ordförande

Martin Andersson är utsedd till ordförande för den nya Tillväxtkommissionen.

Marie Lundahl

I Malmö har Tillväxtkommissionen nyligen inrättats, och Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola och i innovationsstudier vid Lunds universitet, har nu blivit utsedd till dess ordförande.

Tillväxtkommissionens uppdrag är att se över framtidens näringsliv och arbetsmarknad för Malmöregionen.