Sverige pausar EU-förhandlingar om tvångsarbete – ”Miljontals människor påverkas”

Ett förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete i EU håller just nu på att ta form i Bryssel. ”Vi kan inte ha en ekonomi som bygger på slaveri”, tycker S-parlamentarikern Ilan De Basso. Men i ministerrådet har det svenska ordförandeskapet satt frågan på paus.

Ilan De Basso (S), delansvarig för parlamentets ståndpunkt, tycker att det är dags för EU att leva upp till sina internationella åtaganden och avskaffa tvångshandeln - både i EU och i resten av världen. 
Ilan De Basso (S), delansvarig för parlamentets ståndpunkt, tycker att det är dags för EU att leva upp till sina internationella åtaganden och avskaffa tvångshandeln - både i EU och i resten av världen. Foto: Europaparlamentet
Charlotta Asplund Catot

Runt 30 miljoner människor uppskattas i dag utnyttjas i tvångsarbete världen över. Redan utsatta grupper – såsom ursprungsbefolkning, människor på flykt, kvinnor och barn – är de som drabbas värst.

För att komma tillrätta med problemet, och för att leva upp till sina åtaganden i FN:s hållbara globala utvecklingsmål om att utrota tvångsarbete till 2030, har EU-kommissionen den senaste tiden lagt fram flera förslag där större ansvar ska läggas på företagen att se till att det här inte sker i deras produktionskedja.

I höstas kom ett förslag om att alla varor på EU:s marknad som framställts genom tvångsarbete ska förbjudas. Bollen ligger nu hos EU-parlamentet och ministerrådet att komma överens om en slutlig lagstiftning.

– Jag hoppas att det här kommer att innebära en förändring för de miljontals människor som befinner sig i modernt slaveri, säger EU-parlamentarikern Ilan De Basso (S) till Altinget.

”För människornas skull”

Ilan De Basso är ansvarig för frågan i EU-parlamentets biståndsutskott, som är ett av de utskott som kan komma med förslag till parlamentets förhandlingsposition. Nyligen presenterade han ett första utkast med förslag på hur kommissionens förslag ska kunna vässas, bland annat med mer långtgående skydd för de utsatta människorna genom rätt till återupprättelse och ersättning, samt starkare skydd av visselblåsare.

Vad handlar det om?
  • 27,6 miljoner personer uppskattas i dag utnyttjas i tvångsarbete inom många branscher och i alla världsdelar.
  • Den 14 september 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag om att förbjuda produkter tillverkade med tvångsarbete, inklusive barnarbete, på EU:s inre marknad. Förslaget är en del av EU:s ansträngningar för att främja anständigt arbete över hela världen.
  • Förslaget omfattar alla produkter som görs tillgängliga på EU-marknaden, det vill säga både produkter tillverkade i EU för inhemsk konsumtion och för export, och importerade varor.
  • Bestämmelserna i förslaget skulle gälla för produkter av alla slag, inklusive deras komponenter, oavsett sektor eller bransch.
  • Medlemsstaterna skulle vara ansvariga för efterlevnaden av förordningens bestämmelser.
  • Det är nu upp till EU-parlamentet och ministerrådet att komma överens om en slutlig lagstiftning.

Källa: EU-parlamentet

– Det är inte för varornas skull vi gör det här, det är för människornas skull. För att motverka att vi har en ekonomi som bygger på att människor är förslavade och tvingas in i tvångsarbete, säger EU-parlamentarikern.

Svenska ordförandeskapet prioriterar annat

I EU-parlamentet är målsättningen att dess förhandlingsposition ska vara färdig till oktober. Parallellt ska medlemsländernas regeringar i ministerrådet enas om sin förhandlingsposition.

Enligt källor inom ministerrådet har dock det svenska ordförandeskapet satt förhandlingarna i ärendet på paus, med hänvisning till att antalet möten är begränsade och att man behöver prioritera andra frågor. Ilan de Basso kallar situationen ”djupt nedslående”.

– Min uppfattning är att den svenska regeringen underskattar betydelsen av de här frågorna. De har själva sagt att man ska prioritera konkurrensfrågor och tillväxtfrågor. Det här är ju nära sammanflätat med de områdena och då förstår jag inte varför de inte har några ambitioner på området, säger han.

Risken, som Ilan De Basso ser det, är att ärendet försenas så pass att det inte hinner behandlas innan valet till EU-parlamentet nästa år – och får pausas i väntan på ett nytt parlament.

– Däremellan finns miljontals människor som påverkas av att de här besluten försenas, säger han.

En fråga om trovärdighet – och konkurrenskraft

Förbudet mot tvångsarbete handlar enligt Ilan De Basso också om EU:s trovärdighet.

– Vi kan inte gå ut i världen och prata om demokrati och mänskliga rättigheter om vi samtidigt är en del av en internationell ekonomi där människor befinner sig i tvångsarbete, säger han.

– Dessutom kommer ett sådant regelverk också att bidra till att vi säkerställer konkurrenskraften och uthålligheten för företag som gör rätt för sig genom att vi får bort de oseriösa företagen från ekonomin. Så det gynnar även de seriösa företagen.

Kritiska röster

Alla i parlamentet är dock inte lika entusiastiska kring lagförslaget. I de inledande diskussionerna har röster höjts bland annat om riskerna med att förbudsreglerna kommer att tolkas olika av medlemsländer vilket riskerar att leda till illojal konkurrens inom EU när reglerna implementeras olika strikt.

Ilan De Basso hävdar dock att det är just brist på tydliga regler som är ett hot mot de företag som faktiskt sköter sig.

– Då snedvrider man konkurrensen och öppnar upp för oseriösa företag. Företag som jobbar med sociala hållbarhetsfrågor och lägger mycket resurser på det drabbas negativt när vi inte har ett ordentligt regelverk som förbjuder tvångsarbete.

Socialdemokraten upplever också att det finns en oro i parlamentet för att alltför mycket regelverk riskerar att skapa börda för företagen.

– Jag håller med om att man inte ska stapla lagstiftning och administrativ börda på företagen men det här är så fundamentalt, säger han.

Nämnda personer

Ilan de Basso

Ledamot i partistyrelsen (S)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024