Debatt

Småföretagarna: Mer valfläsk än långsiktighet från regeringen

Det är bra att regeringen vill agera, men varken konsumenter eller näringsliv vill ha valfläsksbidrag för bränslen och energi, skriver ordföranden och förbundssekreteraren för Småföretagarnas Riksförbund, som ifrågasätter den stödmetodik som regeringen återkommande använder. 

Småföretagarnas Riksförbund ifrågasätter den stödmetodik som  använts av regeringen sedan pandemin och som nu återkommer som valfläsk. 
Småföretagarnas Riksförbund ifrågasätter den stödmetodik som  använts av regeringen sedan pandemin och som nu återkommer som valfläsk. Foto: Jonas Ekströmer/TT, Småföretagarna
Peter Thörn
Sten Lindgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I veckan presenterade regeringen ett anmärkningsvärt märkligt åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Småföretagarnas Riksförbund ifrågasätter den stödmetodik som frekvent använts av regeringen sedan pandemin gjorde sitt intåg i landet.

Pandemins osäkerhet följs av krigets

Efter två år av osäkerhet och intäktsbortfall under pandemin påverkas nu många småföretagare av bieffekterna av den hemska invasionen av Ukraina. Landets företagare och konsumenter har under den senaste tiden drabbats av kostnadsökningar påverkade av en mycket volatil bränsle- och energimarknad.

All finansiering av det offentliga kommer ytterst från näringslivet, nedläggningar av företag slår mot skattebasen och sysselsättningen.

Situationen är som bekant inte enbart en följd av kriget utan även av energipolitiken. Allvarligast är situationen i dag för basnäringar som transport, jordbruk, fiske, animalieproduktion och växtodling. Dagligen hörs det om neddragning av produktion eller nedläggning av verksamhet.

Höga dieselpriser en guldgruva för staten

I Sverige har vi en unik kombination av den internationellt volatila marknaden och ett högt och riktat skattetryck inom dessa områden. För staten är de höga elpriserna en kassako där man nu tjänar många extra miljarder bara på att flytta el från norr till söder.

Det höga dieselpriset är en guldgruva i sig där bara ökningen av momsintäkterna överstiger en miljard varje månad. För konsumenter påverkas köpkraft och valfrihet och för företag försämrad konkurrenskraft.

Mer valfläsk än hållbara åtgärder

Det är bra att regeringen med Damberg i spetsen tar detta på allvar. Tyvärr är förslagen som presenterats mer är av naturen kortsiktigt valfläsk än en ambition att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar situation:

  • Bidrag till bilägare har ingen koppling till biltyp eller faktiska kostnader och är långt mindre än 25 procent av de miljarder man drar in bara på extra moms på diesel.
  • Skattesänkningen på drivmedel är otillräcklig, tillfällig och sen. Företag behöver längre planeringshorisont för att planera driften eller förhandla fram rimliga långsiktiga prisavtal.
  • Elpris- och bostadsbidrag är även dessa tillfälliga och sent utbetalda pengar riktade till privatpersoner.

Långsiktighet efterlyses

I stället för karusellen höga punktskatter och återkommande akuta bidragskampanjer, som bara delvis går till de som drabbas, efterlyser vi generella, långsiktiga och träffsäkra åtgärder som:

  • Halvera energiskatten från 36 öre/kWh till 18 öre/kWh.
  • Sänk reduktionsplikten till EU:s minimikrav för inblandning av biobränslen eftersom dessa kan vara upp till 3 ggr dyrare.
  • Sänk därefter beskattningen på diesel så att priserna i Sverige vid pump hamnar ungefär på genomsnittspriset inom EU vilket i dagsläget skulle innebära ett pris runt cirka 18 kr/l.

Slår mot skattebasen

Småföretagen verkar regeringen helt glömt bort, de får mycket begränsad hjälp av fryst reduktionsplikt och indexering. All finansiering av det offentliga kommer ytterst från näringslivet, nedläggningar av företag slår mot skattebasen och sysselsättningen.

Basnäringarnas utsatthet riskerar dessutom att ytterligare försämra vår självförsörjning när allt talar för att denna borde byggas upp. Med vårt förslag ges de möjlighet att konkurrera på lika villkor och att vi kan behålla kritiskt företagande i Sverige.

Bred enighet i landets intresse

Avslutningsvis hoppas vi att regeringen och oppositionen från vänster till höger kan enas om något bättre än detta. Vi hoppas detta kan ske på ett sätt som uppfattas som att det görs i landets, konsumenternas och företagens intresse.

Nämnda personer

Mikael Damberg

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i finansutskottet
Förvaltningslinjen (Stockholms uni., 2000)

Sten Lindgren

Förbundssekreterare och styrelseledamot Småföretagarnas riksförbund
Civilekonom

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00