Debatt

SKR och Kommunal: Förläng äldreomsorgslyftet med tio år

Vi uppmanar regeringen att förlänga satsningen på äldreomsorgslyftet i minst ett decennium till, skriver SKR:s ordförande Anders Henriksson och Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Det krävs en långsiktig satsning, gärna under minst tio år, för att det verkligen ska ge effekt. Annars kommer utbildning och kompetensutveckling för de som arbetar och vill arbeta i äldreomsorgen att stanna av. Det har Sverige inte råd med. skriver debattörerna.
Det krävs en långsiktig satsning, gärna under minst tio år, för att det verkligen ska ge effekt. Annars kommer utbildning och kompetensutveckling för de som arbetar och vill arbeta i äldreomsorgen att stanna av. Det har Sverige inte råd med. skriver debattörerna.Foto: Pressbild/TT/montage
Anders Henriksson
Malin Ragnegård
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Äldreomsorgslyftet levererar. Drygt 25 000 personer hade fram till 2021 valt att utbilda eller vidareutbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska – och då har ännu fler tagit chansen sedan dess. Tyvärr pågår den statliga satsningen bara det här året ut. Eftersom kompetensutmaningen i äldreomsorgen är enorm, så uppmanar vi regeringen att förlänga satsningen redan nu i vårbudgeten, och gärna i minst tio år till.

Hela samhället brottas med bristen på arbetskraft.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning för att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska respektive vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning av första linjens chefer. Förutom en bra utbildning, får medarbetare både tillsvidareanställning på heltid och kunskaper som stärker dem i sitt arbete med äldre. Mitt i pandemin lanserade regeringen, SKR och Kommunal denna viktiga satsning gemensamt. Det gjordes i ljuset av pandemin, men också med insikten om framtidens arbetskraftsbrist.

Hela samhället brottas med bristen på arbetskraft. Det saknas personal med rätt kompetens att anställa i praktiskt taget alla branscher. I välfärden är bristen på personal som tydligast i äldreomsorgen. Det beror i huvudsak på att de äldre över 80 år ökar med 50 procent medan personer i arbetsför ålder enbart ökar med 4 procent. Nyrekrytering kommer att behöva kompletteras med andra åtgärder.

Kommuner och regioner måste behålla och utveckla den personal som redan finns i verksamheterna. Det kräver att arbetsgivare och fackliga organisationer gemensamt säkrar en god arbetsmiljö för alla medarbetare i välfärden. Och då är utbildningsmöjligheter en viktig nyckel. Med rätt kompetens på rätt plats stärks också arbetsmiljön.

Trycket på utbildningarna kommer öka

Ytterligare ett argument för en fortsatt satsning på äldreomsorgslyftet är att undersköterska blir en skyddad yrkestitel i sommar. Då krävs ett bevis från Socialstyrelsen som visar att man har den utbildning som krävs. Många som i dag arbetar inom äldreomsorgen kommer vilja komplettera och utbilda sig för att få titeln nu och de närmaste tio åren. Framförallt kommer arbetsgivares efterfrågan på utbildade undersköterskor med utbildning som uppfyller kraven öka. Och då ökar trycket på utbildningarna än mer.

Det är ordinarie utbildningssystem som ska leverera utbildningen, exempelvis vuxenutbildningen för vårdbiträden och undersköterskor och högskolan för utbildning av chefer. Tyvärr finns inte tillräckligt många utbildningsplatser idag, trots viljan hos både medarbetare och deras chefer att verkligen satsa på en utbildning. Men också här kan regeringen göra viktiga förändringar, exempelvis att låta kommunerna använda medlen från äldreomsorgslyftet till att själva köpa in utbildning. Det går inte i dag.

Regeringen måste ge tydliga besked

Att möta kompetensbehoven är en lång resa. SKR och Kommunal är beredda att göra sitt för att vara långsiktiga och ihärdiga. För att det ska fungera, måste också regeringen titta framåt. Regeringen bör nu i vårbudgeten ge ett tydlig besked om att satsningen på äldreomsorgslyftet kommer att förlängas. Satsningens kortsiktighet har varit problemet hittills och gjort att kommunerna inte har kunnat använda möjligheten fullt ut - kommuner behöver långsiktighet för att kunna planera sin kompetensförsörjning.

Det krävs en långsiktig satsning, gärna under minst tio år, för att det verkligen ska ge effekt. Annars kommer utbildning och kompetensutveckling för de som arbetar och vill arbeta i äldreomsorgen att stanna av. Det har Sverige inte råd med. Äldreomsorgslyftet behöver både förlängas och öka i omfattning för att bidra till kompetensförsörjning och kvalitet i äldreomsorgen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00