SKL: Slopa krav om medfinansiering för yrkesvux

STATSBIDRAG. Tanken var att bredda utbudet av utbildningar och locka fler sökande till yrkesvux med ett riktat statsbidrag. Men kommunernas utvärdering visar att det istället ställde till med problem.

2016 beslutade regering och riksdag om ett statsbidrag för regional yrkesvuxenutbildning, även kallad yrkesvux. Men Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste undersökning hos kommunerna visar många problem med statsbidraget. Medfinansieringskravet på kommunerna utgör en av dem. Kommunerna måste stå för lika många utbildningsplatser som staten. 

– Vi driver att man ska sänka kravet. Att man ska kunna använda en del av medlen till olika stödinsatser för eleverna. Vi ser att fler elever behöver stöd för att klara utbildningarna i dag, än tidigare, säger Helena Wintgren, utredare på SKL, till Altinget. 

– Från kommunens perspektiv skulle det vara bra att ta bort medfinansieringskravet, men det kommer troligen inte ske, tillägger hon. 

Login