Sju ministrar ska frågas ut av KU

Tidölönerna, ett uttalande om Israel och en ”osynlig” minister. Sju ministrar kallas till utfrågningar i konstitutionsutskottet i vår. Altinget har hela listan.

0:000:00