SD: S har ett exkluderande synsätt som riskerar svenska löntagares liv

DEBATT. I praktiken innebär regeringens förslag om utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden att en bra och säker arbetsmiljö blir förbehållet arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Vi föreslår i stället statligt anställda arbetsmiljöinspektörer, skriver Magnus Persson (SD) och Alexander Christiansson (SD).

Magnus Persson (SD)
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet och arbetsmiljöpolitisk talesperson
Alexander Christiansson (SD)
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet


Många av oss kan i dag konstatera att det nuvarande arbetet för det svenska arbetsmiljöarbetet är otillräckligt. Detta blir tydligt om man ser till antalet dödsolyckor som sker på svenska arbetsplatser år efter år. Under exempelvis år 2018 omkom 50 personer på sin arbetsplats, vilket var en ökning av arbetsrelaterade dödsolyckor för fjärde året i rad.

Alldeles nyligen kunde regeringen presentera ett förslag på just arbetsmiljöområdet. Förslaget går ut på att regionala skyddsombud ska verka på arbetsplatser där det saknas medlemmar i facket, men där kollektivavtal gäller.

I praktiken skulle detta förslag innebära att en bra och säker arbetsmiljö blir förbehållet arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Det man dock inte tar hänsyn till är att många företag som har stora brister inom arbetsmiljön inte sällan är just de som saknar kollektivavtal.

Arbeta på uppdrag av staten

Sverigedemokraterna har i stället som utgångspunkt att säkerställa en god arbetsmiljö på alla landets arbetsplatser – oavsett om de har kollektivavtal eller ej. Vi har därför föreslagit att de fackligt anställda regionala skyddsombuden bör ersättas med oberoende, statligt anställda arbetsmiljöinspektörer underställda Arbetsmiljöverket.

Då dessa arbetsmiljöinspektörer arbetar på uppdrag av staten skulle de också ha tillträde till samtliga svenska arbetsplatser för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker på ett korrekt sätt.

Ett ansvarslöst agerande

Detta säger dock Socialdemokraterna nej till, som i stället menar att det är fackens roll som måste stärkas när det kommer till arbetsmiljön. Det trots att allt fler svenskar inte är medlemmar i något fackförbund, vilka då kommer att stängas ute från detta viktiga arbete. Det är ett exkluderande synsätt som i slutändan riskerar svenska löntagares liv.

Inte nog med det valde man dessutom i sin senaste budget att skära ned på anslagen till Arbetsmiljöverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsdomstolen. Det är ett direkt ansvarslöst agerande i tider av ökande dödsfall på arbetsplatserna.

Ska vara självklart

Sverigedemokraterna har under lång tid påtalat vikten av att mer måste göras för att ta itu med otryggheten på jobbet. Vi vill därför se en helt ny modell för arbetsmiljöarbetet. Denna modell bygger på forskning, förändrad lagstiftning och en ny utgångspunkt för hur lokalt och regionalt arbetsmiljöarbete ska utformas och samordnas. En trygg arbetsmiljö ska vara en självklarhet i Sverige.

Modellen måste anpassas

Utöver vårt förslag om statliga arbetsmiljöinspektörer vill vi öppna upp det lokala arbetsmiljöarbetet så att den som har kollegornas förtroende och intresse för arbetsmiljöarbete ska kunna bli skyddsombud.

Det skiljer sig från dagens modell där det i regel är fackförbunden som väljer skyddsombud, och då enbart bland de med fackligt medlemskap. De som inte är medlemmar i facket exkluderas alltså från den möjligheten. Det är en ohållbar modell. Arbetsmiljöarbetet måste anpassas till de förändringar som har skett på löntagarsidan där fler väljer att inte vara medlemmar i ett fackförbund.

"Regeringen måste förstå"

Sist men inte minst vill vi höja anslagen till Myndigheten för arbetsmiljökunskap, samt utöka preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott.

För att kunna nå målet om en nollvision mot arbetsrelaterade dödsolyckor krävs satsningar som gör verklig skillnad för alla Sveriges löntagare. Regeringen måste förstå att nedskärningar på arbetsmiljöarbetet och ogenomtänkta förslag som inte bara missar målet, utan som ställer löntagarna mot varandra, inte kommer bidra till att minska antalet dödsfall i arbetslivet.

Beslutskedja: Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

1/2
2016
28/3
2017
31/7
2017
26/4
2019
3/5
2019
24/3
2020
24/4
2020
28/4
2020
7/5
2020
7/5
2020
14/5
2020
3/6
2020

Forrige artikel L: Frågan är om fackets representanter är bäst lämpade att stärka arbetsmiljön L: Frågan är om fackets representanter är bäst lämpade att stärka arbetsmiljön Næste artikel Debatt: Regeringens åtta krispaket visar på bristande kompetens Debatt: Regeringens åtta krispaket visar på bristande kompetens
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.