Debatt

Saco: Medlemmarna står inför ett viktigt vägval – glöm inte att rösta

Nu är det upp till medlemmarna i de tre förbunden att bestämma hur man bäst organiserar sig för att sätta press på arbetsgivare och politiker i kraven på högre löner, bättre arbetsvillkor och ett större avtryck i skolpolitiken. Därför vill jag uppmana dig som medlem att delta i omröstningen, skriver Göran Arrius, ordförande för Saco.

Frågan i sig varken kan eller vill jag ha synpunkter på. Som ordförande i Saco vill jag dock skicka med att Sacofederationen behöver all vår samlade kraft, skriver Göran Arrius.
Frågan i sig varken kan eller vill jag ha synpunkter på. Som ordförande i Saco vill jag dock skicka med att Sacofederationen behöver all vår samlade kraft, skriver Göran Arrius.Foto: Saco
Göran Arrius
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nu återstår endast ett par dagar av medlemsomröstningar bland 330 000 lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolledare i hela Sverige. Resultatet kan bli bildandet av ett starkt lärarfack och ett professionsspecifikt fackförbund för skolledare och att nuvarande organisationer läggs ner. Det innebär en mindre kontinentalförskjutning i den fackliga världen och en än större sådan i skolvärlden. Det kan komma att leda till att Sveriges tredje största fackförbund bildas.

Vår samlade kraft

Alla tre fackförbund som genomför omröstningarna är nu medlemmar i Saco-familjen. När Lärarförbundet anslöt sig vid årsskiftet så innebar det att vi är närmare en miljon medlemmar i Saco-förbunden. Det innebär också att vi har tre snudd på jämnstora fackliga centralorganisationer och att den centralorganisation där akademisk utbildning är grunden har stärkt sin ställning.

Engagemang är nödvändigt för att vi som fackföreningsrörelse ska kunna företräda arbetstagarens villkor på bästa sätt.

Genom den svenska modellens starka betoning av parternas ställning på arbetsmarknaden står medlemmarna i de tre förbunden inför ett viktigt vägval i de omröstningar som nu är i full gång. Den fråga som ställs är om medlemmarna vill samla lärarna respektive skolledarna i två nya organisationer inom en gemensam huvudorganisation. Frågan i sig varken kan eller vill jag ha synpunkter på. Som ordförande i Saco vill jag dock skicka med att Sacofederationen behöver all vår samlade kraft. Arbetsgivare och politiker är inte sena att utnyttja om vi är oeniga. Det kan till exempel få konsekvenser för likväl den för fackförbund så avgörande rätten att teckna kollektivavtal som vilka fackliga företrädare politikerna väljer att lyssna på.

Sätt press på arbetsgivare och politiker

Samtidigt vill jag understryka att jag har stor förståelse för de olika kulturer och yrkesidentiteter som gör att medlemmar tvekar inför att gå in i en ny organisation. I de fackliga sammanhang där jag har verkat har vi uppnått närmande och samsyn genom att skapa förståelse för olika villkor och ge utrymme för dialog.

Demokrati är grunden för vårt samhälle och också för våra fackliga organisationer. Nu är det upp till medlemmarna att bestämma hur man bäst organiserar sig för att sätta press på arbetsgivare och politiker i kraven på högre löner, bättre arbetsvillkor och ett större avtryck för lärare och skolledares synpunkter i skolpolitiken.

Därför vill jag uppmana dig som medlem att delta i omröstningen. Har du ingen bestämd uppfattning eller känner dig osäker så är det också hedervärt att trycka på ”avstå-knappen”. Den som gör det har i alla fall visat sitt engagemang. Och engagemang är nödvändigt för att vi som fackföreningsrörelse ska kunna företräda arbetstagarens villkor på bästa sätt. Därför – glöm inte att rösta.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00