Remissvar: Äldrevårdens chefer har för dålig kompetens

Remissvaren till utredningen om kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre visar att äldrevården måste professionaliseras och att chefer och ledningars områdeskunskap måste öka. Högre specialistkompetens krävs även i verksamheterna, enligt Demensförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Undersköterskeutbildning bör ligga till grund för personalen som ska ge den dagliga och allmänna vården till äldre, enligt Lars-Olof Wahlund på Demensförbundet.
Undersköterskeutbildning bör ligga till grund för personalen som ska ge den dagliga och allmänna vården till äldre, enligt Lars-Olof Wahlund på Demensförbundet. Foto: Pontus Lundahl/TT
Marie Lundahl

Utredningen har letts av den nationelle samordnaren Göran Johnsson och i somras kom betänkandet ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre”.

Utredningen riktar sig i första hand till kommunerna som har störst ansvar för äldrevården och är de som ska driva utvecklingsarbetet för kompetensförsörjningen. Utredningen föreslår bland annat att stärka ledarskapet, öka personalens kompetens och använda teknik i större utsträckning.