Räddningstjänstens giftiga arbetsmiljö: "Cancer den vanligaste dödsorsaken"

ARBETSMILJÖ. I år ska Arbetsmiljöverket (AV) inspektera räddningstjänstens arbetsmiljö. Arbetsplatsolyckor och psykisk påfrestning är ett viktigt område, enligt Elin Löfström-Engdahl, AV. Men Brandfacket vill se fokus på den stora risken för cancer.

Under det kommande halvåret ska Arbetsmiljöverket genomföra 35 inspektioner på räddningstjänstens brandstationer runtom i landet.

Enligt projektledare och arbetsmiljöinspektör Elin Löfström-Engdahl på Arbetsmiljöverket vet man sedan länge att räddningstjänsten är en olycksdrabbad bransch.

– Det finns en dubbelt så stor risk att drabbas av en olycka som leder till sjukfrånvaro om man jobbar inom räddningstjänsten, jämfört med snitten över alla branscher, säger hon till Altinget.

Login