Parlamentet vill se stärkt skydd för visselblåsare

ARBETSMARKNAD. Personer som vill informera media om oegentligheter ska inte straffas. Det är parlaments uppmaning till kommissionen.

EU-parlamentets rättsliga utskott har röstat ja till ett initiativbetänkande för att stärka skyddet för visselblåsare i EU. Nu går frågan vidare till kammaren där det förväntas gå igenom.

– Avsikten med förslaget är att sätta press på och uppmuntra kommissionen att lägga fram ett lagförslag om att stärka skyddet för visselblåsare, säger Max Andersson (MP), europaparlamentariker och ledamot i det rättsliga utskottet, till Altinget.

Stärkt skydd också i Sverige

Visselblåsare är personer som berättar för media om lagbrott och oegentligheter i sin verksamhet. I Sverige har dessa personer ett starkt skydd så länge de arbetar i offentlig verksamhet. Det är förbjudet för en chef att efterforska vem som har kommit med informationen. Så ser det inte ut i alla EU-länder. I vissa länder kan visselblåsare till och med riskera fängelsestraff.

Men även om Sverige kommit längre än många andra länder skulle situationen för visselblåsare här också förbättras om Europaparlamentets förslag blir verklighet.

– I Sverige har vi ett väldigt bra skydd i den offentliga sektorn. I det privata näringslivet har vi inte ett så starkt skydd. Det skulle stärkas om man går på den linje som parlamentet föreslår, säger Max Andersson.

I vanlig ordning är parlamentets förslag en produkt av kompromisser. Den konservativa gruppen har exempelvis varit skeptisk till möjligheten att visselblåsa anonymt. Och det rättsliga utskottet sade också nej till att ha med ett efterforskningsförbud liknande det i Sverige.

– Det var lite för radikalt att göra som vi i Sverige har gjort i flera decennier, säger Max Andersson.

Stora värden

Ett stärkt skydd för visselblåsare har både ett stort demokrativärde och ett rättsligt- och finansiellt värde, menar Max Andersson.

– Allmänheten har ett intresse att få reda på när ett företag begår brott eller smiter från skatten. Om man har fungerande skydd för visselblåsare kommer fler brott att avslöjas. Så det handlar om väldigt stora värden som man kan vinna för att göra samhället bättre genom den här lagstiftningen.

Efter att kammaren röstat om betänkandet går frågan vidare till kommissionen. Ett initiativbetänkande ska endast ses som en uppmaning till kommissionen. Det finns inget bindande i det. Samtidigt har kommissionen redan tidigare arbetat med frågan och hållit offentliga samråd.

– Om de får ändan ur vagnen är det rimligt att kommissionen lägger fram ett lagförslag framåt våren, säger Max Andersson.

Forrige artikel Svenska företag oroas över oviss brexit Svenska företag oroas över oviss brexit Næste artikel Globalisering skapar oro för förlorade jobb Globalisering skapar oro för förlorade jobb