Oro för ökad EU-makt med sociala pelaren

ARBETSMARKNAD. Det råder stor enighet bland EU-länderna att stärka rättigheterna med den sociala pelaren. Samtidigt är arbetsgivarorganisationer oroliga för vad det betyder i praktiken.

Den sociala pelaren antogs förra måndagen av EU:s arbetsmarknadsministrar. Den innehåller 20 principer och rättigheter som ska syfta till lika möjligheter och tillträde på arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd.

Syftet är att befästa en ambitionsnivå och att den ska implementeras av respektive medlemsland. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) finns det ett brett stöd för den sociala pelaren bland EU:s länder.

– Enigheten är mycket större än vad som syns utåt. Det finns en, i princip, enighet om vikten av att vi på ett helt annat sätt en tidigare prioriterar människors levnadsvillkor, sade hon, vid ett seminarium i Europahuset på fredagen.

Login