Oppositionspartier välkomnar flera steg i reseavdragsreform

Samtidigt som det fortsatt finns invändningar på flera håll, ser flera partier att regeringen tagit steg i rätt riktning i lagrådsremissen. Bland annat genom att avisera att de vill utvidga budgetramarna. ”Men den formella beslutsgången är lite svår att hänga med i” säger Centerpartiets Rickard Nordin.

Att redan skattesubventionerade kollektivtrafikanter ska få ytterligare stöd ifrågasätts av Eric Westroth, SD<br>
Att redan skattesubventionerade kollektivtrafikanter ska få ytterligare stöd ifrågasätts av Eric Westroth, SD
Foto: News Øresund
Jacob Hederos

Det är ett inte helt vanligt förhållningssätt som S-regeringen tagit till i ambitionen att sjösätta en reform av reseavdraget. Via en tvåstegsraket, där reformen först planeras inom budgetramarna i vår, för att sedan utvidgas pengamässigt i höstbudgeten med fyra miljarder, är det tänkt att systemet som helhet ska bli mer aptitligt.

Resonemanget verkar också gå hem i delar av riksdagen. Initiativet att överge tidigare planen att göra reformen av reseavdraget budgetneutral välkomnas av flera oppositionspartier, bland andra Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna.

Men formen, att övergå till en skattereduktion på först fem, och efter förstärkningen åtta kronor per mil, är inte självklar för alla parter. Sverigedemokraternas Eric Westroth är exempelvis inte övertygad ännu, även om han inte hunnit sätta ner foten kring den föreslagna förstärkningen i höst.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00