Nya integrationsmålen: ”Om du gör rätt för dig, då är Sverige rätt för dig”

Den tidigare integrationspolitiken har saknat konkretion, hävdar regeringen som vill se ett ökat fokus på det egna ansvaret. ”Vi ställer upp, men vi ställer också krav”, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Eget ansvar hamnar i centrum i nya integrationspolitiken, säger Johan Pehrson.
Eget ansvar hamnar i centrum i nya integrationspolitiken, säger Johan Pehrson.Foto: Samuel Steén/TT
Axel Hyttnäs Telin

För att motverka segregationen i samhället har regeringen tagit fram fem integrationspolitiska delmål.

– Gemensamt för de här är att eget ansvar hamnar mer i centrum för integrationspolitiken. Om du gör rätt för dig, då är Sverige rätt för dig, säger Johan Pehrson på en pressträff.

Arbetslösheten har totalt sett ökat i samhället, från 8 till 8,3 procent under årets första kvartal. Bland utrikes födda handlar det om ”sydeuropeiska nivåer”, enligt Pehrson, med en arbetslöshet på omkring 16 procent.

– Det utanförskap som finns i Sverige är en följd av en allt för missriktad och därmed misslyckad integrationspolitik. Den har inte riktigt vågat ställa de krav som är nödvändiga.

Större förtroende för demokratin

Demokratisk integration blir ett nytt mål i arbetet för att motverka segregationen. Johan Pehrson ser en utveckling där klaner, islamister, kriminella gäng och separatister vill skapa parallella samhällen med egna rättsprocesser.

– Dessa enklaver måste bort. Fler människor, oavsett var man kommer ifrån, ska bli delaktiga och respektera den svenska demokratin.

Dessutom lägger regeringen till ett mål om social och kulturell integration.

– Det här har inte att göra med att man inte skulle få tro på vilken gud man vill, fira vilka högtider man vill eller äta vilken mat man vill med valfria bestick, säger Johan Pehrson.

I stället handlar det om grundläggande värderingar, exempelvis om kvinnans lika rättigheter, något som Sverige måste ”bli bättre på att förmedla till nya svenskar”.

Integrationsmålen
 1. Ekonomisk integration
  Andelen utrikes födda kvinnor och män som arbetar och försörjer sig själva ska öka.

 2. Språklig integration
  Kunskaperna i svenska språket ska öka hos utrikes födda kvinnor och män samt flickor och pojkar med utländsk bakgrund.

 3. Utbildning
  Andelen flickor och pojkar med utländsk bakgrund som uppnår gymnasiebehörighet, fullföljer en utbildning på gymnasial nivå och tar gymnasieexamen ska öka.

 4. Demokratisk integration
  Kunskaperna om hur den svenska demokratin fungerar ska öka hos utrikes födda kvinnor och män, med ökat deltagande i demokratin som följd. Förtroendet för de demokratiska processerna och samhällets institutioner ska öka.

 5. Social och kulturell integration
  Andelen utrikes födda kvinnor och män samt flickor och pojkar med utländsk bakgrund som upplever tillhörighet och delaktighet i samhället ska öka.

  Samhällets grundläggande normer och värderingar ska vara förankrade hos och efterlevas av var och en som lever och bor i Sverige, med minskade risker för utanförskap och kriminalitet som följd.

  Förekomsten av företeelser som begränsar utrikes födda kvinnor och mäns samt flickor och pojkars möjligheter att leva ett fritt, värdigt och självständigt liv inom samhällsgemenskapen ska minska.

Nämnda personer

Johan Pehrson

Partiledare Liberalerna, arbetsmarknads- och integrationsminister
Jur. kand. (Uppsala uni., 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00