Norges hälsominister avgår efter plagiatskandal

Norges hälso- och omsorgsminister fuskade i sin masteruppsats. Nu meddelar hon sin avgång.

0:000:00