Motparter går ihop för att lösa krisen på arbetsmarknaden

UTBILDNINGAR. LO och S är oeniga i frågan om Arbetsförmedlingens reformering skapat kris för arbetsmarknadsutbildningarna eller inte. LO får oväntat stöd från motparten Almega.

Motparterna LO och Almega har börjat göra gemensam sak för att rädda den svenska modellen. I sin kritik mot konsekvenserna av reformering av Arbetsförmedling förenar de sig i en gemensam arbetsmarknadspolitisk hållning.

– Vi och LO gör förvisso olika analyser av var flaskhalsarna på arbetsmarknaden finns. Det viktigaste nu är att titta på problematiken med matchningsarbete. Våra medlemmar har akuta rekryteringsbehov. Vi vill se en utredning från politiskt håll om arbetsförmedlingens roll, säger Thomas Erséus, VD, Almega på ett seminarium om arbetsmarknadsutbildningar.

Han betonar betydelsen av samarbete:

Login