Minimilöner på dagordningen när Schmit besöker Sverige

ORO. EU:s nytillträdda arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit är på besök i Stockholm. Han lär få många tillfällen att försvara hur EU-kommissionens plan att lagstifta om minimilöner inte äventyrar den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Sveriges regering bjöd år 2017 in till ett socialt toppmöte i Göteborg. På mötet antog EU:s arbetsmarknadsministrar den sociala pelaren, en avsiktsförklaring om att EU ska bli mer aktivt i sociala frågor. Direkt framfördes oro från flera svenska aktörer och oppositionspolitiker att EU:s nyfunna intresse i förlängningen kunde äventyra den svenska modellen. 

Nu två år senare, är farhågorna de samma. På EU-kommissionens agenda står bland annat att införa minimilöner i unionen. Dock har EU:s nytillträdda arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit lovat att arbetsmarknadsmodellen som finns i Sverige och Danmark ska värnas. Schmit är i Stockholm i dagarna för att prata med statsministern om just det. 

– Jag stödjer först och främst kollektivförhandlingar. Där kollektiva förhandlingar fungerar bra och täcker praktiskt taget alla, eller en stor majoritet av löntagarna, kommer vi inte att förstöra, försvaga eller förändra det. Systemet som finns i vissa länder, främst i de nordiska länderna, kommer att tryggas helt och fullt, har Nicolas Schmit tidigare sagt i en debatt i Regionkommittén, enligt Europaportalen.

Login