Miljödepartementet klarar inte arbetsmiljön

ARBETSLIV. Segdragna problem med arbetsmiljön på miljödepartementet gör att Regeringskansliet riskerar ett vite på 100 000 kronor.

För drygt ett år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på dåvarande miljö- och energidepartementet, i dag miljödepartementet, efter att de lokala skyddsombuden slagit larm om hög arbetsbelastning.

Arbetsmiljöverket fann brister vid sin inspektion. Dessutom gjorde fackförbundet ST en kompletterande anmälan i januari månad, skriver tidningen Publikt, med anledningen av att det lokala arbetsmiljöombudet fått förhöjd arbetsbelastning efter anmälan – så mycket att det blev problem att utföra uppdraget som arbetsmiljöombud.

När Arbetsmiljöverket återvände till miljödepartementet i slutet av maj månad, så fanns det fortsatta brister i arbetet med arbetsmiljön. Bland annat så anser Arbetsmiljöverket att de handlingsplaner som har upprättats för varje enhet inte är tillräckligt konkreta.

Login