Mikrofonden fick pris för kooperativ utveckling

Svensk Kooperation tilldelade nyligen Mikrofonden sitt pris för kooperativ utveckling.

Marie Lundahl

Genom finansiellt stöd som såddinvesteringar, garantier och crowdfunding ger Mikrofonden start-ups och mindre kooperativa företag en chans att växa. För detta får de Svensk kooperations pris för kooperativ utveckling.

– Bristen på finansiering är ett hinder för kooperativ utveckling i Sverige just nu. Här gör Mikrofonden skillnad. De ger möjlighet till nya kooperativa företag i Sverige att växa och utvecklas. Finansiering är viktigt för alla företag och tyvärr kan det vara svårt för mindre kooperativa och sociala företag att få tillgång till finansiering hos finansieringsaktörer, säger Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation.

Utmärkande för de 120 investeringar som Mikrofonden hittills gjort är att de görs i kooperativa, ideella eller sociala företag som vill göra samhällsnytta och bidra till de globala hållbarhetsmålen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00